Resim hosting: UploadEdit.com

Friss topikok

Az újságírás kinyír, de életben tart míg csinálod

DON'T!

DON'T!

Empatikus Szex-Szociopátia

2015.04.22. 22:38 GyZ

A sex drive kapcsán mire jutottál, Gyulám? Én arra, hogy a két őserő, a yin meg a yang mindig balanszra törekszik, ekként neutralizáljuk egymást a nővel, amikor baszunk. Ez a neutralizációra/balanszra törekvés van mögötte. A tökéletes balansz: Isten.

Üdv,

Jolánka

.

zotika:

.

MÉtÁfizikailag még meg is áll a balanszratörés vitaalapként való megajánlása, azaz, hogy nő és férfi a kétpólusú energiák mentén optimális konfigurációt - és nem mellékesen, új életet - igyekeznek létrehozni. Vegyük viszont észre, hogy minden ma élő nő mögött évmilliók sikeres evolúciója áll, tehát egyiküket sem írhatjuk le úgy, mint tehetségtelen, nullprofitábilis spirituális konstrukciókat. Aki spirituális konstrukció, az a valaki már egy faktor. Annak az oka tehát, hogy a férfiak suttyomban minél több nőt szeretnének megkapni, - egyelőre hagyjuk azokat, akik ezt tagadják - nem más, mint az említett-, nőket illető evolúciós tény felismerésének képessége. Más néven: az empátia.

.

Mert elsődlegesen a szépséget, és az életörökítő profitábilitást látod a nőben. EZ a vonatkozó Ősdinamika. A szexuális vágy simán annak a késztetésegyüttesnek a kérlelhetetlen kifejeződése, hogy közel akarsz lenni mindezen potencialitásokhoz, nyers, a nő által jóváhagyott hatalmat akarsz felettük. Azt, hogy ráhatásod és kompetenciád legyen egy neked tetsző/kellő nő felajzott kéjében, és közel akarsz lenni mindahhoz, amit a nő jelent, mert a nő a hiányzó részed, mi több: legfőbb információforrásod ama kommunikáció során, amit szexelésnek hívunk. Állításom szerint a szexualitás is "csak" kommunikáció. Nincsen fundamentális különbség aközött a tényállás között, hogy "demegbasznám", és, hogy meg is baszom.

.

Az Ősdinamika tehát a nő empátián keresztüli felismerése. Mindig a nő, mint "ÖTLET" tetszik, azaz, hogy egy adott női indivídum hogyan-, milyen egyedülálló személyes evolúciós lelemények mentén deviál az Ősnőtől. Aztán az Ősdinamikát kifejezésre juttatod azáltal, hogy párkapcsolatba kezdesz a nővel. Csakhogy az Ősdinamika ettől persze még nem fogja azt mondani, hogy onnantól fogva ő az ügyet lezártnak tekinti. Az empátiád mentén ugyanúgy fel fogod ismerni a többi nőben is az Ősnőt, mely Ősnő persze ott van a párkapcsolatodat jelentő nőben is, csakhogy a többiben is. És ezt nem lehet elrabolni a többi nőtől. Figyelem! Nem állítom ezzel, hogy ne lehetne olyan, teljesen legitim párkapcsolat, ahol tényleg annyira klappos minden, hogy bár szép-szép a többi nő, de én itt megállnék, Vágó Úr, mert a csajom 99%-os Ősnő a személyes éberségemben, de a maradék egy százalékon osztozkodhat a többi. Létezhet ilyen.

Azonban véleményem szerint egy kiváló párkapcsolat egyik legfőbb ismertetőjegye, hogy NEM TŰRHETI és NEM KÖVETELHETI a szexuális exkluzivitást, ami ugye az egokultúra normarendszerének olvasatában teljesen mindennapos elvárás és követelés. Figyeljük meg, hogy minden ilyen elvárás és követelés az elváró és követelő befektetései mentén rajzolódik mintegy: ki. Az ilyen ego ezzel a műsorral házal spirituális balszerencséltjei körött: "ÉN beengedtelek téged a lelkembe, ÉN ismerlek téged, ÉN vagyok az, aki felé szexuális exkluzivitást kell mutatnod, mert ÉN ezt a megállapodást kötöttem veled!" - gyarló nyomorultkodás, mégha oly gyakori is.
.
Létezik 100%-osan valid párkapcsolat, csak az többek között attól az, hogy ilyen vádbeszédelemek és sértett mondatok nem hangzanak benne el egyik fél részéről sem. Tudom, hogy ettől nagyon távol áll az átlagos tudatminőség, hiszen a bolygón élő egók 99.9999999%-a különlegesnek tartja magát. Éppen azért, mert unikalitásukban persze azok is, jóllehet az egók/emberkarakterszemélyiségek nem kerülnek megőrzésre, hiszen természetes módon termelődnek ki a fizikai valóság elkerülhetetlen kölcsönhatásai és szabályzói révén -  így végső jelentőségük nem mutat túl azon, mint amennyit magukRÓL gondolnak, és minél többet gondolnak magukról, tévedéseik és téveszméik is annál epikusabbak. Mindezek révén teljesen szokványos az, hogy minden, önmagát "különlegesnek" vélő ego csakugyan az, hiszen mindegyiknek megvannak a saját, belső privátnarratívái, örömei és nehézségei. Ez fontos dolog, amíg az adott karaktert játsszák. Csakhogy ezen egoszentimentek campbelli Nagyobb Képben értelmezett jelentősége: Abszolút Nulla. Az egyetlen érték az ego elengedésével történő áldozat bemutatása, de ez nem lebecsülendő. Lásd Bryan Élete, "Ti Különlegesek Vagytok!"
.
A harmonikus balansz tagadhatatlan kizárólagosságának birtoklása és/vagy óvatos vélelme nem fedi le a mindennapi stock-reáliákat, amikor is az utcán sétálva az empátiának köszönhetően 100-ból 99 nő kelti fel suttyomban az érdeklődésedet, és ez nem is elsősorban szexuális előjelű érdeklődés, hanem tényleg, autentikusan érdekelne annak a nőnek a lelke, a személyisége, az egész csomag. Mert olyan leleményesen van összerakva, hogy égeti a lelked a vágy, hogy megismerhesd. De elfogadod, hogy nem lesz ilyen. Szerintem ez a "titkos" (?) férfiélmény. A párkapcsolatodban és az utcán sétáló nőben egy közös van: hogy ugyanaz az Ősnő. DE a párkapcsolati variáns egy olyan energiaforma, amit már megismertél, amiben már megmerítkeztél, és vica, versz-e? Ettől az adott indivídum értéke semmivel sem kevesebb egy józan szemlélő "szemében", hiszen ezek a megszokásdinamikák már az adott ego súlyosan elfogult, szub-optimum asztrálféregtenyészetei, melyek eliminálása de legalábbis fékentartása személyes spirituális ügy, sőt kötelesség. De a már hivatkozott Ősdinamika ettől függetlenül is más nyelvet fog beszélni, és csak abból fog érteni, ha újabb szép nőt lát, de ABBÓL: érteni fog. Tehát az, hogy az empátia nyomán a többi nő szépségét is felismered, az "pusztán" az Ősdinamika kérlelhetetlen parancsa, ami nem fog azzal kiegyezni, hogy ne teljesíthesse funkcióját, azaz, a szépség felismerését. Ezzel kell tudnod együttélni, ha a létezésed mellé releváns fasz is jár. Mert ne legyen kétség, hogy az éberséged szépségfelismerő és életfelismerő kapacitásai fejeződnek ki szexuális vágyként, mert a nő áll hozzád legközelebb a spirituális természetrajz vonatkozásai szerint, hiszen a nő fundamentálisan ugyanaz az éberség, mint te magad vagy, "csak" más rajta a konnektor. ALAS!, analógiák! 
.
Tehát érthető, hogy az egész női étosz egy engesztelhetetlen követelés a nő részéről a férfi felé: AKARJ ENGEM! - és ezt olyan eltagadhatatlan leleménnyel tudják mondani, aminek virtuálisan lehetetlen ellenállni. Plusz, az önerőszaktételszerű "anti-együttérzés" - attól mentsen meg a renCer - nem jár semmiféle profitábilisen megosztható érzülettel. Lásd cölibátus. "Lemondás." Hol van ebben a szóban egy fikarcnyi méltóság? Bénán próbálja alázni a nőt, miközben az elkövetőego gratulál magának. Elfogadom az önmegtartóztatást, EGYETLEN esetben: ha egy férfi TÉNYLEG "túl van" a nőn. Ha az a férfi már ÁTLÁT A PINÁN. De annak a férfinek már nem lesz szükséges "lemondást gyakorolnia", mivel autetikusan nem érdekli a nő, mint hús. Ez a Végső Tökösség egy formája, - miféle (e)go akar persze tökös lenni ilyen áron? - a stock-cölibátus pedig a Végső Töketlenség egy válfaja MINDADDIG, míg a nőt ugyan értéknek ismeri fel az ál-önmegtartóztató, - ál-önmegtartóztató az, akiben vágy ugyan van, de ő akkor sem ám! - de önmagát a cölibátust vállaló aztán akkora mutatványnak tartja, hogy neki akkor sem kell a nő. Átemelkedni nem a vágy legyilkolásával, hanem az ego elengedésével kell. Máshogy nem fog menni. Minden gyilkolás helytelenítendő.
.
Ha igaz lenne, amit mondasz, és megnyugtató módon nyílnók vagy azonnali-, vagy kemény munkán keresztül abszolválható lehetőség a szuperbalansz megteremtésére az éppen praktizáló - élő - nőalanyokkal, - és most kizárólag a férfiszempontot vizsgáljuk, mert nem vagyunk nők - akkor minden férfi autentikusan és boldogan monogám lenne, aki megtalálja élete ultimate szeretet-, és baszópajtását. A reália azonban nem ez. A reális az, hogy minden szexuális érintkezés során a balansz (legalább viszonylagos) átélése és ezáltal szükségszerűen precedensértékű kultiválása a cél, - ezt elfogadom közelítési alapnak - az alanyok/egók pedig "csak" fogyóeszközök e szertartás időtlen-, hyperciklikus - azaz egyidőben számtalanszor történő - kifejezéséhez. 
.
Egomentes alapállásból - amit meg lehet csinálni már gondolatkísérletként is - egyáltalán nem fontos, hogy ki/kit dug, mivel a nap végén, a kozmológiai skálán mindig EGY Ősférfi dug EGY Ősnőt, - vagy (f)ordítva - sőt, a kozmoszon túl valójában "csak" az éberség dugja saját magát - de az embertestet lakó egónak az esetek többségében nagyon fontos, hogy történetesen ő akar dugni, és nagyon fájdalmas neki, ha a feleségét/volt feleségét más bassza, pláne, ha nagyobb apparátussal. 
.
Az egokultúra normarendszerének jegyében az ego követelést fogalmaz meg a másik féllel szemben, jelesül, a szexuális exkluzitivás féregterhes jegyében. Ilyenkor ezt szokás "mondani": "én érzelmi energiákat és intimitást fektettem beléd, ezért elvárható, hogy kizárólag számomra legyél hozzáférhető szexuálisan, "szerelmem"." Ez persze nem kerül kimondásra, de mégis ez az undorító mondat az egokultúa "romantikus alapelvárása". Máskülönben félrekefélsz, téve ezt ama konszenzuális vád terhe mellett, hogy megsértetted a párod érzelmeit, - te démonfattyselejt - akinek az egója elvárta volna, hogy CSAK őt lásd dugandó tézisnek. 
.
Lehet valakivel szuperjó a szellemi interakció és a szex is, és férfiként természetesen emellett is adott, - csak vannak férfiak, akik a kulturális kondicionálás és szociális kondiconálás miatt ezt még maguk előtt is tagadják - hogy szívesen iktatnál MÉG 2398432432 másik nőnél, akiket szintén gyönyörűnek látsz, és akikkel szintén szuperjutalmazónak vélnéd a szellemi intimitást is. A kapcsolatok természetszerűleg és szükségszerűleg többet jelentenek, ha van bennük intellektuális és érzelmi befektetés is, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne valid azonnali vonzerők hatására is akár szexelni, tehát most nem prűdségről vagy prűd_seggről beszélünk, lasjflksa.
.
A kapcsolatok rákfenéjét általában épphogy a szerződésszerű befektetés ténye jelenti, mert a szerződésszerű befektetés tényével szokás revolverezni a másikat, mármint az ego kultúrájában. "Hogy néztél arra a fickóra??" - a legnyomorultabb férfikérdés, ami minden másodpercben elhangzik a bolygón, többször is. Alapötletként elfogadom, amit írsz, mármint, hogy balanszratörekvés esete forog fent. De elvetem azt a dormáns implikációt, hogy a balansz kiépítésével megszűnne a balanszkiépítésre való további vezérlet MÁS női egyedekkel. Tehát szerintem hamis az az állítás, hogy ne érdekelne a többi nő, ha történetesen van nőd. Csak ezt nem komilfó bevallani. 
.
Tehát nő, mint ősötlet, azaz Ősnő alapvetően, mint Idea: "egy van", - csak virtuálisan végtelen alakban - mert férfiként mindig ugyanazokat az energiákat akarod és tudod cirkuláltatni mindegyikükkel, viszont ugyanazon jelentés megannyi TSudás maszkot - testet - visel, és az empátia alapú-, elfogulatlan értékfelismerő képességed egyik evolúciósan sikeres nőre sem fogja azt hazudni, hogy "nem kéne". Minden individuális nő egy szuperizgalmas együttes közelítés ÉS deviancia az Ősnőtől, ezért szinte már természetellenesebb azt mondani, hogy "nekem csak ő kell", mint azt mondani, hogy "de igaziból mind kéne ám, mert suttyomban mindegyiket szuperleleményesnek és szupergyönyörűnek látom ám, bocs." Déenesparancs van minden nő megkapására. (Vircsüli.)
.
Arról pedig, hogy minden nő kéne, a rendszer teher, persze. A rendszer az egók lesajtolásában érdekelt, mert egótlanul kerülsz közelebb lényegedhez, és ezért kifejezetten hasznos, ha az egója fáj valakinek. Mert akkor lehet tudni, hogy még van. Szerintem ez simán optimalizálás, semmi más. Mert a felvetendő kérdés a következő: azért kéne valaki felé szexuálisan exkluzív lenned, mert érzelmi energiákat fektettetek egymásba? Mennyit ér az olyan érzelmi energia befektése, amelyek mellett mással már szexelni sem lehet? Ez nem azt jelenti, hogy "kell" is. Hanem azt, hogy lehessen szexelni, ha bárki megkíván valakit, és van rá fogadó kész_segg. Bocsnemhagyhattamki.
Az egofájdalom optimum ökonómiájáról beszélünk. Ha bármi dolog miatt, amiben senkinek sem kell sérülnie, valakiNEK az egója mégis sérül, az a Sátán Szityu Balansza, a Sátán Szityu pedig minden esetben az az adott ego, akinek az fáj, hogy éppen nem VELE basznak. Hanem vele mindig csak KI-basznak. Véredény?

Szólj hozzá!

Címkék: szex

Lóvé Love

2014.09.27. 15:52 GyZ

Gyulám, nyomatékosan kérlek, hogy ezt az egyet most az egyszer olvasd el, és aztán szólj róla valamit: https://sites.google.com/site/livingwithoutmoney/Home/what-money-is---what-money-is-not

Üdv,

Giz Ellád

Gyulád:
Robert Anton Wilson már megmondta, mi a pénz. A kormányoknak van egy varázspálcája, amit ha elhúznak egy köteg papir felett, akkor pénz lesz belőle. :D

A pénz lényege, hogy értéket tulajdonitunk neki, és ily módon a pénz egy teljes mértékben legitim campbelli szabályzó/constraint a valóságszöveten, mely finomhangolja/súlyozza az interakciókat és egymásrahatásokat. Nem lehet egy nőnek pl. az arcába vetni, hogy miért olyan himet keres, aki tele tudja tölteni a hűtőt.

"Téged csak a pénz érdekel?"
"Mi az, hogy CSAK???"

Zéró Currency, pénzpszichózis, hasonló szinű sokféle tyütymüty, csak nem erre az irányra feküdtél rá kutakodás kapcsán, hogy faszláma pénztelennomádgecinek de ám nagyon fejlettudatúnak kéne lenni? :D Egy kolostorban ülő jakvajfannak? :D

Ez nem irónia, ott az nagyon fegyelmezett és kozmológiai igényű pénztelenség. De nyúl lennék minden ilyenhez. Egy fejlett tudat elő tud állitani pénzt. Ha nem tud : akkor vagy nem fejlett tudatról beszélhetnők, vagy "csak" valami fegyelmezőleckét kell ezzel kapcsolatban megtanulnia. A pénz kiváló tanitó. Nekem qrvarégen volt komolyanvehető pénzem, - amit mondjuk egy csajnak prezentálni lehet, hogy ebből lesz jó nekünk - ezért tudom, hogy kiváló tanitó. :D

Amiket a pénzzel pacskolatban eddig irtam most, notice, hogy ez teljesen szeretetteljes hozzáállás. Aki az Illuminátusokra effektive haragszik, az is hülye. Szinte mindenki az, csak én vagyok helikopter. Ezeknek a fazonoknak a funkciója ennyi, hogy ő lelkiismeretes szolga-szarháziként haragszik az Illuminátusokra, ám ez az ember is az ő asztalukról fog nyamikát vásárolni este. Nem is lenne LEHETŐSÉGÜK az Illuminátusoknak ténykedéseik és struktúráik felemelésére és működtetésére, ha nem lenne ilyen szerény a tudimini. (Tudatminősegg.) Szóval ha valakit meg kell vetni ebben, akkor az újra TSak a mindennapos "ésmileszvelem??" önfixációs örökzöldpaletta összes vonatkozó leme.

De ha már lóvé, vagy nem lóvé, DETIZDÖ, akkor - > Megvallom, ha lehet választani a mocskosgazdagság, és a spitiruálisan fejlett lóca-kisfaszom-kockásabrosz-szifonszegénység között, engem aztán nem látnak kockás abrosz közelében, naspolya. Az az egzotikum lennék, aki gazdagon sem szemét. Ha valami ezen túli derül ki a linkből, tudasd kérlek. A pénz, mint téma, egy félreértett ügy.

A pénzre mindig csak az haragszik, akinek nincs.
-Gyalog Zoltán

'Naffszed. :D De jójó, ránézek a linkre, megigérem. Addig a Tush coveremmel rukkolok!!

https://www.youtube.com/watch?v=vLz_wgOUpzc

Anyám és csajom szerint is szar vagyok benne. ; D

Szólj hozzá!

Nárcisztikus Személyi_Segg. Zavar?

2014.09.16. 15:35 GyZ

pmxqp3f4.jpg
Nárcisztikus Személyi_segg. Zavar?:
Most hívták fel rá a figyelmem, hogy léteznek Buddhista extremisták. Kabaré baszdmeg. http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violence
.
oaskdjflksadflksdf:
Buddha kivételével MINDEN Buddhista szükségszerűen extremista.
.
A Buddhista tudatmegnyitási technológia befejezetlennek tűnhetnők, mert ott áll meg, ahoNNAN voltaképpen el kéNE indulni - Nirvana - de ők ezt végállomásnak tekintik. Tévednek. Viszont, legalább hűek e tévedéshez 5000 éve. Ha van 25 szabad éved egy hyperrusztikus legendakörben való-, nemfeltétlenül szupergyümölcsös és persze metaforakincs vonatkozásában nem feltétlenül gyümölcstelen elmélyedésre, - e 25 év lesz a belépő szint - akkor nyomasd. Az én érdeklődésem a Buddhizmus iránt olyan, mint a csap és a köztévé felé: tudom, mi jön ki belőlük.
.
Persze belátom, hogy ezek mindegyike tuti tele van gyönyörű metaforával, ÉS.
.
Járulékos receficebummbummbumm, hogy igy akkor retrospektive tudod majd értelmezni az előző levelemet, amit egyébként még nem irtam meg. TSeles? Én meg most arra hivom fel ezexerint - megengedem: jelenleg - kalandospalacsinta figyelmedet, hogy az általad eredetileg küldött Buddhista Rémpöcse béketerrorista is szélsőséges, még az általad küldött cikk világos hivatkozásai szerint is. Vegyük észre: vadromantikus éberségedet mahajnalra bekalibráltad tegnapesti linkfüzéred releváns navigációs hálylálytjaihoz. Ezt vitathatatlan erénynek, eredménynek kell tekintenünk.
.
Notifákáljuk: a békét nem lehet az agresszivitás kilátásbahelyezésével sem blattolni sem sziluettezni. Allahnyakát rá, hogy Buddha is ugyanezt gondolja erről, mert mást egy minimális megértéskezdemény tükrében SEM lehet már gondolni erről. Kivéve persze szórakoztatás gyanánt, lásd fergeteges soraimat a legutóbbi nóccsiban, "I will fuck you up if you pray - for yourself, anyway."
.
Minden idők legpontosabb valláskritikájáról beszélhetnők. < - undorstatement.
.
A "Miért kefélnek a nők?" - válasz: mert kefélik őket - könyvet véleményem szerint sajnos elég egóvezérelt hölgypárlatok megkérdezésével csinálták, igy tudományos statisztikai átlag(alatti)adattömbnek természetesen elismerem, de olvasmánynak a felénél kiestem egyelőre. Nem tudom, fogok-e még rá nedvesedni, apa.
.
Ebben a könyvben azt nem fogod megtalálni, - a női szaglás jelentőségének kivételével, mely az egyik legfontosabb rész az egész könyvben - hogy milyen "trükköket" kell bevetned egy nő megkapására, és túlontúl sarkosan látja a közös_ülést szerintem.
.
A könyv szerint ÚGY jóformán nem is ragadozhat le egy nő egy férfit, hogy e nőnek ne legyen valami hátsó szándéka, számitása, "jajmilesz" parája eközben. A helyzet valóban ez, ha mindketten azt nézik, mit tudnak elvenni egymástól, de miért nem foglalkoznak azzal a szerzők, hogy melyek a legelterjedtebb, klasszikusan patologikus gondolatminták és genderfélelmek, melyek leggyakrabban tesznek tönkre egy kapcsolatot? Te és a volt feleséged összeállhatnátok erről lexikont irni.
.
Merthogy kb. CSAK egóvezértelt gondolatmintákat hangoztatnak ezek a nőkök a könyv oldalain. "Magamért, értem, a kedvemért szexeltem", - riszpekt az elég kicsiny kivételnek.
.
Megvan a véleményem a mártirokról is, akik szánalomból hálnak a "férfijukkal". Ez még alacsonyabb szándéxinvonal, mintha ezek a nők bevallottan csak exkluzive önmagukért faszonganának.

Bájtevés, módszerként sem hiszek a rosszhiszeműségben, szerintem számos nő képes nagyon intelligenCSen kezelni minden olyan intimitásmintát, amikről én eddig tudok, de ehhez meg is kell kapniuk ezeket. Komolyan beszélni csak akkor lehet, ha nem bohóckodunk közben. Mert ha közben bohóckodunk, akkor telik a műsoridő, és egymás idejét raboljuk. Ha megkapják ezt a komoly, de nem marketingesitett intimitást, - "itt van, ha kell" - akkor akarják a szexet is. Amig te akarod dugdosgatni, addig az értéked pont ennyi - te akarod dugdosgatni. De ez alap. Szóval az EGÉSZ KÉRDÉS nem választható szét ilyen kontextusban, mármint nem vizsgálható, miért dug a nő, ha közben nem vizsgáljuk azt, hogy ugyan mi mást is csinálhatna, ha egyszer ennek útján képes optimalizálni a kozmoszt és a valóságszövetet. A nők eleve nagyobb alapbölcsességgel birnak, mint az átlagférfi, hiszen eleve kendőzetlen prioritás számukra az életfenntartás, mig az átlagférfi "titokban" azzal emészti magát, hogy vajon méltó lehet-e arra a nőre. És ha ezen emészti magát, akkor már nem az. A férfilétezés egy jó része azért arra forditódik, hogy értékdemonstrálásra alkalmas szityulának épitse fel/láttassa magát az a férfi, mig a nő meg a végső érték maga.
.
A könyv szerint a nők pusztán önmagukért szexelnek, mig a szeretetről e szerzők szerintem ködösitő vélekedéskisérleteket idéznek. Ha komolyan beszélünk, akkor kiRáZólag a TOE-i FELTÉTEL NÉLKÜLI szeretetmodellt vehetjük figyelembe, mely egyezik a DLA-ival, és ebben "én" nem vagyok fontos, hanem a másik ember a fontos. És ez igy rendszerkihasználás szempontjából pont jó, mert a másiknak meg én vagyok az. Te is fontos vagy!! Ti MIND: FONTOSAK vagytok!!
.
De annál inkább vagytok fontosak, minél inkább vágjátok, mennyire rohadtul nem vagytok fontosak oly értelemben, mint lufira rajzolt arcocskák. Túúúúdúúúú!
.
Szóval a "Why Cunts Have Sex?" az egóvezérelt őrültek és Jean-Paul Szar, Tré szexológiája, persze jogos, hogy ők vannak többségben. Az adat optimálisan szenvtelen és makulátlan. De nem tesz meg szuperfontos következtetéseket. Vagy de? Lehet, hogy de, mondom, még nem olvastam végig, viszont köcsögsznobként már a felénél követelem a vinnyogás jogát.
.
De hol itt a Pink Pina Pátoszos Poézise? Pinát ide!
.
"Trükkök", hamár! - > Egyébként onnantól fogva, hogy más nők nyilt érdeklődést vagy hiteles elkötelezettséget mutatnak egy fazon iránt, úgy a többi nő szemében is kivánatos fogás és potenciális préda lesz az a szityula, mivel a nők csoportentitásként IS működnek, és komolyan veszik az előzetes jóváhagyottság fegyvertényét. Mindez automatikus/ironikus szemtelen "jogalapot" biztosit ahhoz, hogy még attól se kelljen pironkodnod, hogy nyilt "akkorcsakdugjunk" ajánlatot teszel valakinek, aki szerinted titokban benne lenne. (Vagy egy nőnek, harhar.)
.
Működő diválysz.
.
Kérdés persze, mennyi értéke van ezeknek a manővereknek. E retorikai kérdés nem jelenti, hogy kapásból alacsonyértékük lenne! Fenntartom, hogy, ha valaki foglalkoztatja a fantáziánkat, akkor nemakarnikefélnivele: szükségszerűen nem egy hiteles hálás ponty. Nem a kéjvágyat kell legyőzni, mert azt nem "kell" legyőzni. Azért kéjvágy, mert maximumra optimalizálható értékeket vélek felfedezni az optimális kéjvágy - tehát mikor nagyon tetszik egy csajszi, megengedem: neked pasi - tárgyának igéretköreiben, a kéjvágy pedig a tarkómat ütögeti, hogy ne is próbáljam hülyének nézni, hogy nem veszem észre, amit észreveszek, nemde? Milyen hatalom jogán kéne lebeszélni magam arról, hogy inkább meghódoljak ama parancsolatnak, jelesül, hogy kozmikus igényű struktúrákat és bókokat szórjak a nő, mint ősötlet köré/elé? Férfiként és evolúciós szempontból a női jóváhagyás továbbra is all time top 3-as Legkitűnőbb Reward. A másik kettőt mindenkinek meg kell tÁlalnia. Olyan bölcs vagyok, hogy lassan magamrahányok. A  kéjvágyat vagy elengedni, vagy kielégiteni a felelős magatartásformák halmaza. Ha a nőt kivánom, úgy a nőnek meg KELL kapnia a mókaroládot, lehetőleg - és nem a TE, hanem a nő ritmusa szerint persze - inkább előbb mint utóbb, mert adott férfi döntési terén belül vaginából IS rengeteg, adott férfi vágyakozási idejéből viszont korlátozott van. És abból is nagyon kevés van, mikor egy személy minden DNS-ét hyperoptimalizáltnak és azonnal kivánatosnak véled. Szóval, ha egy nő nem nem "vágja le", hogy annyira kéne, amennyinél jobban már patologikus lehetnők, és jól kéne, - a női "nem, köszi" ilyenkor vagy sima hiba, vagy nagy bölcsesség. A nemet mondó nő mindig szexibb. Az igent mondó nő elkerülhetetlen. Ez nem nőgyűlölő álláspont, hanem a józan. (A nőgyűlölő az, hogy: "Ez a **3s%!5dhfsa nem akarja, hogy lskdfsldslkf!")
.
Szóval nem kell annyira borúsan látni ezt, MINT. Legközelebb ufós/gyikemberes linket küldj.

Szólj hozzá!

Címkék: tudat édesanyád

Hétköznapi Nőgyűlölet

2014.04.21. 23:53 GyZ

avagy Örökzöld Péniszjog

A világban léteznek olyan "férfi"megállaposádok "férfi"barátok között, hogy az egyik a másik nőjére nem hajt rá, - ami teljesen magától értetődő civilizarotikus/kulturális normatörvényként fogaDANDÓ el - DE még abban az esetben SEM, ha egy párkapcsolat tagjai már nincsenek együtt.

Pfffffffffffffffffffffffffffffff.

Hány évesek vagyunk? 14? E ponton esek ki, és üzenem minden férfinek, hogy dugja - HOPPÁ! - el a nőjét ha a nője boldogtalan mellette, mert megyek a csajért. Mivel nem egyszer találkoztam már a fenti "a csajom akkor is tabu, ha már nem a csajom" hímsoviniszta kölyökszemlélettel, ezért az alábbiakban kifejtem, miért tartom ezt a szemléletet látens (?) nőgyűlöletnek IS.

First of all - I am the first to fall -, a szex, bár remek tréfa, alapvetően egy ególegenda. "ÉN fogok dugni, és a dugás aktusával egyszersmind péniszjogot formálok erre a nőre, aki ilyen vonatkozásban a jószágom. ÉN adekvát vagyok RÁ." Szóvicc szándékolt.

Talán az egyik legérdekesebb és leginkább elhallgatott, a nyilvános artikulálatlanság állapotában tokosodó férfiegójelenségről beszélhetnők ennek kapcsán, e közös elhallgatásnak az oka pedig az, hogy minderről egyetlen egóvezérelt férfi sem mer beszélni: csúcstabu. Azért csúcstabu, mivel mindegyikük kivétel nélkül, testületileg van beszarva tőle. A félelem a felszínvizsgálat vonatkozásában racionális, mert a még-gyerekférfi lelke irányítani szeretne, - mert azt hiszi, attól lesz tökös férfi - a felnőtt férfi pedig már régen tudja, amit sejt az egész férfiétosz: hogy a férfi hatalmatlan a női hatalommal szemben, mivel egy férfi szívét KIZÁRÓLAG egy nő tépheti ki.

Még a nagyon közelinek gondolt - valójában közelinek TÉVEDETT, és a legtöbb ilyen esetben őszintétlen bratyiskodásra épülő férfi"barátságokban" sem vetődhet fel egy "rendes" férfiben, - már akit "rendesnek" ismer el az ilyetén szub-optimukokat jóváhagyó és kultiváló férfiközösség - hogy a VOLT barátnője mással feküdjön le, de HÁT hogy még a "közeli barátjával"!! Attól minden egóvezérelt férfi - azaz gyerekférfi -pszichó lesz, ha a régi barátnőjének időszerű romantikus újrakörnyékezése kerül napirendre, e megrökönyödöttség oka pedig az, hogy ezek a férfiak, mint mindjárt rámutatok, mesterfokozatú képmutatók, illetve feketeöves egóromanticisták, akik romantikájának homlokterében így persze egyáltalán nem a nő, és a nő elégedettsége, hanem saját egóik - azaz félelmeik és vélelmezett jogféltéseik - imádata áll.

Az egész megállapodás csúcshipokrita jellegét remekül mutatja, hogy minden új párkapcsolat SZÜKSÉGSZERŰEN péniszjogtörlésre/péniszjogsértésre épül.

Mivel péniszjogot a férfi nem követelhet, hanem a nő adhat.

A férfibarátom, aki most elvárná, hogy ne zónázzak rá a volt nőjére, - tiszteletben tartva e barátom időtlennek egymáshazudott sunciprivilégiumát - bizony ugyanúgy valaki péniszjogát sértette meg, amikor udvarolni kezdett ennek a nőnek. Érzitek a képmutatást? "Persze, persze, szent nő, szent nő, de ha én akarom, az azért más." Nem más, mert minden kezdő férfi ugyanúgy van magáért meghatódva, mint te, ezért az önmagunkért való meghatottságot kell elengedni. Ha érvényesülne e gyerekférfiak hülyejátéka, akkor soha nem lehetne egyetlen párkapcsolat sem a világon, mert mindig lehetne egy férfi, aki méltatlankodik, hogy most éppen nem ő van annál a nőnél műsoron. Van egy másik, kapcsolódó férfiideológia, és klasszikus guilt trip - bűnbánat túra, melyre egyik férfi hívja meg a másikat, és mely ezt tartja: "Hát annyi nő van, tényleg muszáj neked a volt nőmre hajtanod, aki nekem még kell??" E kérdés kérdezője ugyanúgy péniszjogdeklarálást végez, mert a sajátját legitimnek ÉS időtlennek érzi, de egyszersmind itt sül be a mutatvány, mert az egóvezérelt férfi CSAK A SAJÁT péniszjogát ismeri el. A barátom az imént azt kérdezte a kérdésével, hogy miért vagyok olyan szívtelen, hogy nem hatódok meg érzelmi alapon a kukikájától. Sima regresszív végőrület. Mert persze péniszjog nem létezik. A férfitársadalom nagy része által osztott hülyejáték és téveszme az egész elképzelés, amire a nőtársadalom egyébként sosem hederített/hederít/fog ráhederíteni. Maximum ellened fordítják ezt az öngratulatív téveszmédet, hogy megértsd, hogy vége. Lásd a szerintem kicsit overrated True Detective félrebaszós jelenetét, milyen érdekes, hogy kivel csinálja a nő. És milyen érdekes, hogy a férfi, akit a nő megbüntet, az persze iktak minden bokorban.

Ezek azok az okok, amiért minden férfi péniszjogdeklarálását elvetem, - mert nincs más felnőtt választás - mivel én sem formálok péniszjogot egyetlen nőre sem. Vagy ad egy férfinek punciprivilégiumot egy nő, vagy nem. Kettőjükre tartozik. "De a kérdést hogy merted feltenni az ÉN volt nőmnek??" Megint a péniszjog kampányol. Hát hogy mertem volna nem-feltenni, ha egyszer tetszik, ÉS a VOLT nőd? Szóval, egyrészt csak a kezdő férfiak tartják számon a péniszjogot, mert a nők mindig is azt szereztek meg, akit akartak, az egész péniszjogosdi ennek a törvénynek az ellenkompenzálására van kibénázva férfiszorongásból és regresszív pinaféltésből, - anya, ne hagyj el! - másrészt, láttuk már az egész modell álságosságát, és hogy hogy tenné lehetetlenné a párkapcsolatok kialakítását, ha betartanánk ezt az ostoba szabályt, amit egyébként még azok sem tartanak be, akik azt hazudják maguknak, hogy ők pedig megbízható, bötyárbecsület faszagyerekek, akik ÁM betartják, és gazembernek tartanak minden péniszjog"sértőt" - lásd a példámat. "HOGY udvarolhatsz a volt nőmnek?" Úgy, hogy a volt nőd már akkor is valaki volt nője volt, mikor a volt nőd veled volt. Egy fasszal, vagy a faszoddal beszélgetek?

Szóval, ennek az időtlen pszeudodilemmának a megfejtése pedig nagyon egyszerű, csak éppen egómentességet követel. Ha a barátom vagy, és romantikusan akarsz zizegni a volt barátnőmmel, és a volt barátnőm IS AKARJA, akkor ki vagyok "én", hogy ezt megakadályozzam, vagy nehezményezzem, vagy hogy bármely módon is közétek álljak? Egyszerűen benne sem vagyok a loop-ban, mert ez a TI loop-otok. Jó esetben ennyi lenne hát a megfejtés. Miért FÁJ oly nagyon MÉGIS? Mert ahol FÁJ, ott lakik az egód, Ferikém. Nem csak tudta, de látja is mindenki.

Itt rögtön érdemes felhívni a figyelmet e férfigyermek-barátok közti férfigyermek-megállapodás egy hallgatólagos záradékára:

"Azért nem hajtasz a VOLT nőmre, és én sem a tiédre, mert BARÁTOK VAGYUNK. Ezt ADJUK egymásnak, hogy hátbaveregetlek téged, és te engem, amiért suttyomban konstans, közös privátrettegéseink vannak attól, hogy a férfiegóink által titokban MÁIG kizárólagosnak reménykedett, egykori nőhozzáférésünk - magyarán: péniszjogunk - talán tényleg érvényét veszti, dacára annak, hogy már régen érvényét vesztette, de ezt persze nem mondjuk ki sem egymásnak, magunknak meg aztán FŐLEG nem, hiszen a megállapodásunk elsődleges kedvezményezettje az aggodalmaskodó férfiegónk. De egymás férfiegójának dicséretéért - tehát ultimately, a sajátunkért - megállapodunk benne, hogy egykori nőhozzáférésünk, péniszjogunk talán megújítható lesz egyszer (mert titokban azért ránk vár Az a Nő ám, de az összes többi is, evidens, nem?) és hagymázas egódicséretünket mint bajtársias értékdemonstrációt, mint derekas faszagyerekséget fogjuk egymásnak prezentálni. Dealség?????????,,,"

Notifikáljuk ráérzéssel és nettó pókerpofával, hogy ezzel a silány "érték"választással - és ez a választás az egóvezérelt férfiak között bizony nagyon gyakori - egycsapásra van megfosztva a nő a saját voltaképpeni döntési terének megismerhetőségétől, hiszen a záradék értelmében a megalkuvó férfi"barát" nyilván azért nem hajt a másik férfi volt barátnőjére, - mely nőt a közös megalkuvást ajánló férfi szentjószágának ismeri el, cserébe azért a viszontjogért, hogy kijelölhessen ő is egy szentjószágnőt magának a férfitársak előtt - hogy ezzel növelje az eredeti hím nőhozzáférésének, péniszjog-megújíthatóságának esélyét. "... HA majd egyszer esetleg ő és én ÚJRA ...", - ez a legklasszikusabb és legörökzöldebb férfiególegenda, és nem létezik férfi, aki el ne énekelte volna már ezt a dalt a kedvenc ősnőnek. Ez egy rettegés-fail-safe, aminek azért hajlandó szubmittálni egy gyerekférfi, hogy az ugyancsak rettegő kollaboránsoktól CSERÉBE ő is megkapja ezt a szuprailluzórikus viszontszolgáltatást.

Bocs, hogy kipukkasztom a buborékot, DE. Ha férfiként attól fosol, hogy elveszted a nőt, akkor már e félelem keletkezése ELŐTT elvesztetted, VAGY meg sem volt neked soha. Take your pRick.

Mivel ennek felismerésére a gyermekférfiak még vagy képtelenek, vagy csak nem tudják ezt az igazságot komfortosan megemészteni, - köszönhetően a titáni, félelmekből és szorongásáriákból szőtt egótevékenységnek - ezért egy cserealapon működő szolidaritástevékenység/szolidaritásautomatizmus zajlik közöttük. A - csúnya rámutatással - "nagy átlag" férfiklikkeződések egy belső kocsmajátéka ez, melyet a "peer pressure" - társnyomás/társösztönzők - hatására tartanak be, és mely betartásával a nő-férfi szociális dinamikák voltaképpeni optimumlehetőségeit IS szennyezik/inflálják.

Mert hát: "Miféle barát vagy te, hogy ráhajtasz a barátod szentjószágára?" Ja kérem, micsoda hímsovén egóvircsaftot folytat az, aki szent jószágaként követel egy autonóm, teljesen valid nőt? Egyszóval alantas szinten és nagyon alantas anti-motivációk mentén zajlik e játék, jóllehet a résztvevő férfiak magukat rendszerint igen fejlettnek tartják, pusztán a megállapodás ténye/"leleménye" miatt. Ugyanakkor nem kevesebb, mint afféle passzív-, nemhogy megtűrt, hanem dormánshelyeselt nőgyűlölet is egyben ez, mert kommodifikálva - jószágosítva - van a nő a megállapodás által, és mint láttuk, meg van fosztva attól az egyébként neki JÁRÓ JOGTÓL, hogy megtudhassa, ha egy férfinek tetszik, illetve, hogy egy férfit kerek-perec visszautasíthasson, ha már volt olyan balga/tökös az a férfi, hogy bepróbálkozzon. Bár mondok valamit - ha ennek a nőnek olyan pasasok között kellene válogatnia, akik még azt sem merik megmondani annak a nőnek, hogy: "KÖLLESSZ!", akkor olyan SOK jóból szerintem nem marad ki az a nőanyag.

Állításom így az, hogy ha férfitestben ilyen gyerekségekkel szórakoztatjuk egymást, akkor nem felnőtt férfiak, hanem spirituális pondrók vagyunk. Mert ez óvodabarátság. Kocsmai bratyulás. Ez a szerződés semmi másról nem szól, mint a résztvevő férfiak bizonytalanságterhes egóiról és spirituális beszartságaikról, de ez csak a paradoxfelszín kérem, mert az egész megállapodást áthatja az a fajta, olyan hétköznapi nőgyűlölet, amit szerintem a férfiak túlnyomó része talán észre sem vesz, bennük fel sem vetődik. A füle, ahogy láttuk, már innen is látszik e mizoginisztikus tendenciának, ínyencek már érzékelik is. Ha nem érzékeled, akkor te is hülyegyerekférfi vagy, de nem baj, a végére érted majd. Figyelem! Én nem vagyok különleges, amiért látom ezt. Te is látni vagy képes, ha hiteles módon nem-magadra figyelsz.

Mire alapozom hát, hogy a szemléletben jelen van a nőgyűlölet? Amikor egy párkapcsolat tönkremegy, és a férfi valamelyik barátja szeretne közeledni a nőhöz, több dolog történik egyszerre. Egyrészt a tönkrement párkapcsolat fundamentálisan éppen tönkre van menve, hiszen éppen ezért történik a szakítás. Cool design!

Tehát a megállapodás első részét - ami egy törvényként tartaNDÓ szociális szupertabu, jelesül, hogy nem avatkozunk más emberek ÉLŐ párkapcsolatába - semmiféle sérelem nem éri. Hogy meddig él a párkapcsolat? Természetesen addig, amíg a párkapcsolat résztvevői közül azt mindketten akarják, és ebbe senki sem szólhat bele.

Én egy lágyszívű ember vagyok, és ezzel együtt kell arra az egyetlen, szerintem tartható álláspontra helyezkednem, hogy nekem teljesen mindegy, hogy a párkapcsolatod vonatkozásában férfiként a barátom vagy-e, vagy idegen. Mindenki valaki exe. BARÁTNAK lenni annyit jelentene, hogy el tudná egy férfi fogadni, ha egy barátjával fekszik le a volt nője. Ha boldogtalan melletted a nőd, és otthagy, - tehát már nem a nőd, hanem az exed, mert otthagyott téged - dugd el a nőt, ha még hozzáérthetsz, mert ha nekem a volt nőd autentikusan tetszik, akkor ezt jelezni fogom, és semmi kifogásom nem lesz, ha ezt te teszed meg, és én vagyok az ex. Mert ezek nem lényegi dolgok. Ezek egódolgok.

NEM azért megyek az exedért, mert szemét vagyok. Hanem mert ha az exed autentikusan tetszik nekem, akkor nincs más felnőtt választásom, minthogy megmondjam neki. És neki meg kell tudnia, hogy ilyen típusú érdeklődés van iránta, mert ez neki jól esik. A nő visszautasítani legalább annyira szeret, mint igent mondani, trust me. Valamirevaló férfiként nincs más felnőtt választás, mint elfogadni a női döntéseket, de felnőtt férfiként felelősek vagyunk azért, hogy belső világainkhoz hűen prezentáljuk nyilvános érzéseinket más szentienciák - női/férfi - felé. Felnőni ennyit jelent, addig csak mismás van. És ennek folyománya közben annyit IS jelent, - és ez még fontosabb! - hogy azon sem sértődünk meg, ha valaki más is ugyanezt teszi és cselekszi. Nincs más szeretetteljes mód, ahol a tudatevolúció kifejeződjet. Nem a szex az elsődlegesen fontos cucc az egészben, hanem a spirituális léptékű hozzáférés lehetőségének el-nem-vetése, és EZ lenne a faszagyerek szolidaritás.

Minden más egóönbuzulás lenne, csak gondold végig! A nap végén ki kell jelentenünk, hogy felnőni annyit jelent, hogy nem leng nálunk ki többé a metronóm, ha valaki mással érzi magát jól az exünk. "Az exÜNK." Mintha ettől még valami jogkövetelésed lehetne azon az autonóm lényen. Erről szól ez az egész tapasztalatfelület, és a híres narratív/filmes jelenetek, amikor a férfi emészti magát, - a Dupla Dinamit jut eszembe Zsanklóddal - hogy mással van a nője. Elkerülhetetlen lesz, hogy az exÜNK mással feküdjön le, - nyugóca, a végére technikailag már nem a te exed lesz, har!har!har! - mert azért az exünk. SEE?? Meglehet, elkerülhetetlen LEHET az ilyetén egóraoltások nyomán feljajduló egónyöszörgés, de csak addig, amíg még azt a téveszmét költjük magunknak férfitestben, hogy mi titokban - ha! - kurva különlegesek vagyunk ám, csak rajtunk kívül ezt még senki nem vette észre. A probléma az, hogy az egóvezérelt férfinek legjobban saját maga, és nem a nő tetszik. Különlegesek vagyunk, mint mindenki más, hogy a klasszikust idézzem.

Ha a férfiak látnák, hogy hány nőfej bólogatna - rossz az, aki rosszra gondol, fújdeegyszexistavagygyézé! - helyeslően kíméletlen, de szerintem teljesen tartható észleleteimre, - mert ezeket tudja minden férfi, csak 90iksz %-uk be van szarva tőlük - nagy-nagy csodálkozás lenne. Tudom, hogy egy olyan férfi számára, aki még a fizikai halhatatlanság téveszméjével üti kedvenc privátfantazmagóriáit, - tehát nem nőtt fel még - szerinte én őrült vagyok, és nem tudom, mit beszélek. Szerinte meghökkentő, hogy milyen szenvtelenséggel vetem el a bajtársias, "Igazi Férfibarátságok" - valójában hülyegyerekbarátságok - általa tartott támpilléreit. "Oltárravizelő!" Az én olvasatomban nem létezik nemekre bontott barátság, ha pedig az olvasóéban igen, akkor közlöm, hogy ott lakik az olvasó egója.

Say "Hello!" to the little devil for me!

Figyuláljatok, jön a covert mizoginisztikus tendencia leleplezése!

Az állításom tehát az, hogy nem vagy felnőtt férfi, amíg olyan elvárásaid vannak egy "barátod" felé, - egy másik férfigyerek felé, aki osztja a bizonytalanságaidat - hogy ne feküdjön le az exeddel, még annak ellenére SEM, haaaaaaaaaaaaaaaa ...... HA AZ EXED IS AKARJA. :D

Láttátok? Egyetlen pillanat alatt előhalásztuk a borzalmas nőgyűlöletet az egyenletből, hogy teljes undormányvalójában mutatkozhassék, minden látogató - helló, pervi!! - okulására. Az említett "szorongóférfigyerekekvagyunkjajjaj" szerződés záradéka ugyanis TESZ RÁ, hogy a nő elfogadná-e a nő exének barátjának - ez ilyen lett - közeledését.

"A nőnek annak csak ne legyen szava, hanem nekem, nekem, nekem, nekem legyen hozzáférésem mindig ahhoz a nőhöz, érvényesüljön a péniszjogom e nő vonatkozásában, te meg szemedet se merd rávetni az ÉN exemre, aki az ÉN kommidátásom, az ÉN játékszerem, az ÉN jószágom - mert barátok vagyunk, rémember??? EZT adod nekem, amiért ÉN is adom ezt NEKED."

Spirituális szempontból totálisan cheesefest ÉS nőgyűlölő szemlélet ez, és itt van, hogy miért: mert ez a szemlélet nem inkorporálja azt a teljesen legitim, lehetséges helyzetvariánst, hogy a nő AKÁR IGENT is mondhat, saját autonómiája jogán. "Nő vagy, ne legyen autonómiád!" Mert persze ez a szemlélet nem veszi autonómiaszámba a nőt, hanem jószágnak, jussnak, kommoditásnak tekinti. Ha azt hiszed, hogy azért nem fog nekem kelleni a volt barátnőd, mert kellenék a volt barátnődnek, akkor szuperhülye vagy. Egy ilyen, általad pátyolgatott, teljesen egóvezérelt szub-optimum elvárás betartása egy asztráldaganat lenne, és merő magas entrópia is. Aki ezt várja el, az az egójának udvarol, és aki betartja, alapvetően egy féreg magatartást követ, mivel ahhoz sincsen elegendő bátorsága, hogy hű legyen önnön érzéseihez. Mert ha ez a bátorság: NINCS, akkor MINEK is érezni, tessék modani? Ha kell nekem a nő, akkor nincs más HITELES választásom, mint bevallani. Választhatom, hogy egy férfiegó "barátságának" a kedvéért féreg leszek, de akkor mindketten azzá válunk e processzusban, mert lealacsonyodom ehhez az alantas gondolkodásmódhoz. Ez még csak nem is szubmittálás. A szubmittálás csak akkor lehet hiteles, ha más választásom valóban nincs, mint szubmittálni. A férfiegódat viszont: kiröhöghetem. Ennél durvább, hogy meg is teszem. És mégis milyen alapon?? Olyan alapon, hogy kiröhögöm a saját egómat is, és téged is az egóm kiröhögésére buzdítalak abban a pillanatban, mikor a volt barátnőmmel kialakítható intimitástereket kezdem takargati előled. Játszd be, ha tudod!

Ha te egy férfi vagy, akinek van exe, és az exed kellene nekem, az simán egy motiváltság, aminek az exed vagy teret enged, vagy nem. De ha TERED ENGED, akkor MI a te egód, hogy ennek - két darab ember örömének és kapcsolatának és szeretetének - az útjába álljon? Milyen dark side szuperfélelem-retorika már ez? Mert ne legyenek kétségeink, hogy mindig a beszart férfi beszart egója az, aki a nőjét bárkitől félti. Ha egy férfinek van nője, az a nő más férfi számára ÉRINTHETETLEN. És nem azért érinthetetlen, mert Norris - csak Norris - ne tudná lerúgni pörgőből azt a férfit. De a nője nem fogja hagyni utána, - szociokulturálisan kihívottaknak és Kálmán Olgának: utáNNa - hogy Norris hozzáérjen ahhoz a nőhöz. Bááááááááár .....

A napokban arra kértek engem, gondoljam végig, hogy "én vajon hogyan érezném magam", ha ráhajtanának "életem nagy szerelmére". Az "életem nagy szerelmézés" általános férfitechnika egy nőhöz való hozzáférés prolongálásának szuperkétségbeesett biztosítására. Miért merem kijelenteni, hogy erről van szó? Mert figyeljük csak meg, hogy a kérdésben, amit nekem feltettek, csak és kiRáZólag a kérdező egójáról van szó, - covert módon - de úgy, hogy a kérdező elmulasztja ezt felismerni.

Ha "életem nagy szerelme" lenne, - akivel már nem vagyunk együtt, óvell. - akire ráhajtanak, akkor azt szeretném, hogy jó legyen "életem nagy szerelmének", AHOGY ráhajtanak, és ennek megfelően érezném magam. És úgy érezhetné magát jól "életem nagy szerelme", ahogy az neki jó. Tehát eleve nem értem, hogy hogy jön szóba, hogy hogy érezném magam ettől:

"ÉN",

mivel történetesen: nem is rám hajtanak. :D "Van fogalmad hogy érzem magam ettől?" Van fogalmad, mennyire hasznos lebeszélned magad erről a fájdalomról? Semmi sem ironikusabb, mint mikor sikeresen vagy kudarcos.

A rutinos olvasó cinizmust sejt az "életem nagy szerelmét" keretező idézőjelekben. Egy dolgot vetek csak meg jobban a cinizmusnál: az exed ágyát. A cinizmus a keserűség bosszúja mindenért, de ezúttal indokolt. Az '"életem nagy szerelme" kifejezés semmi mást nem jelent, mint mikor azt mondja valaki - általában férfiak "életem nagy szerelméznek" - "érzelmi energiákat és szenvedéseket fektettem ebbe a nőbe." Tehát mindez ennek a befektetésnek a pecsétszerű artikulálása, egyúttal felmutatása. Péniszjogdeklarálás. Ez egy emberi tendencia, persze, és még azt sem kétlem, hogy valóban igazi lehet a szerelem, de vajon létezik nagyobb és értékesebb befektetés BÁRMELYIKÜNK számára, mint azt kívánni mindenkinek, - életünk nagy szerelmének meg aztán elsők között - hogy szeretve legyen? (Egyébként van is, de minek máshová nézni, ha a műsor ott a legtutibb?) Mert ha hitelesen SZERETÜNK, akkor egyébként nem fájHAT nekünk ez az egész ügy, bárki bárkivel is dugjon. A dugás veszélyessége csak azért overrated, mert fennáll - gihi! - a veszélye, hogy kimaradsz belőle. De a nőket jobban fogod érdekelni, ha elengeded ezt a félelmet, hiszen ez a félelem akkor valóban nem lesz benned. Amikor elengeded, csak a szeretet marad. De ha utófájna, próba ezt: "Szia érzelmi fájdalom! Szeretlek téged!" Tehát nemhogy szereted az exed, de még A FÉRFIT IS SZERETED, akivel az exed lefekszik. Namost EZ a felnőtt hozzáállás, és tudom, hogy a férfiolvasók legtöbbje dühödten felhördült az imént. Azért hördültök, mert pondrók vagytok. Most meg azon, hogy felsőbb önmagaitok időtlen idők óta tudják, hogy igazam van. Haha!

Ezek a fenti vonatkozások azok, melyeket látszólag nagyon könnyű kimondani egészen addig, amíg mi magunk nem vagyunk érintettek - de nem úgy ám! - és ugyanakkor kurvanehéznek tűnik a nem-felnőtt férfiaknak ezzel összhangban is cselekedniük. A megoldás nagyon egyszerű, mert "simán" nem kell cselekedni. Adnod kell egy nőnek, amit adni tudsz, és így mindketten méltó módon vettetek részt a kapcsolatban. De képesnek kell lennünk férfiakként elengedni az egónkat, ami egyenlő azzal, hogy elengedni a nőt, ha valamiért nem pálya az ügy. Ha "életed nagy szerelméről" beszélsz, - amiért 99%-os valószínűséggel meresztek az egód kedvéért házikószemöldököt, különösen, ha kiderül, hogy "életed nagy szerelme" valójában és titokban én vagyok - és hiteles vagy, akkor 1. az a nő már vagy veled van eleve, vagy 2. képes vagy elfogadni, hogy az a nő már/többé nem akar veled lenni. Mindkettő egy realisztikus, és megrendíthetetlen ősvalószínűség, melyek ciklikusan váltakoznak, és előbb-utóbb mindkét variánsból kimér az asztalodra egy dózist a tudatrendszer, ahogy piros autót is látni fogsz megint egyszer.

Ámbátor notifikáljuk a következő, keservesnek TŰNŐ tanulságot. A spirituális fegyelmezettség visszautasítások mentén szerveződik, és válik tőle az embertudat alacsonyabb entrópiájúvá ÉS harcedzettébbé, hiszen, ha egy adott ex - mindenki valakinek az exe, kérem - IGENT mondd nekem, akkor biztosíthatom a kozmoszt, hogy nagyon könnyen fogom magam jól érezni vele. Tehát ha van meghívóm, akkor marhaság lenne nem elmenni a partira. Ezzel szemben, CSAK a kapcsolódó férfiex egójának megnyugtatására mulasztani el a növekedési alkalmak megRAGADását, az egy magas entrópiájú anti-cselekedet, az egy asztráltumor lenne, mivel ebben az esetben a férfiex egója, illetve önmagam szubmisszív lelki korrumpálása, és nem a nő perennialitásának megadó kultiválása történne meg. Mint látható, rideg logika csupán az egész, és az átlagos férfiegónak azért nehéz ezt elfogadnia, mert ezúttal látszólag nem ő iktat. Pénisz csak egy van, de variáns: nagyon sok.

Ily módon amikor bizonyos "férfi"barátok örökre megjelölni akarnak maguk között egy-egy exet, - téve ezt "péniszjogon" - mert hogy "az az én exem, hé!!", - már a terminológia is abszurd, amellyel kizárólagos hozzáférést akarnak maguknak követelni - spirituális gyerekség. Mint láttuk, simán előállhat olyan állapot, hogy a barátom párkapcsolata szétment, és nekem kéne a nő, és lehet, hogy én is kellhetnék a nőnek. Egy férfinek miért gondoljuk, hogy van más HITELES választása, mint AKARNI a nőt, ha egyszer TÉNYLEG AKARJA a nőt? Lehet, hogy nem kellek a nőnek. Akkor a nő leépít, és elfogadom. De ha kellek, akkor az már egy legitim párkapcsolatkezdemény, és csak egy NAGYON ostoba és rettegő férfi kelne ki ilyesmi ellen. Szóval én, mint bepróbálkozó, nem veszíthetek mást, mint annak kockázatát, hogy visszautasítanak. Ez egy természetes kvázivédettség, melyet azért kapok, mert elvállalom, hogy elhajtanak. A férfit, akit még soha nem utasítottak vissza, azt majd fogják. Attól persze még bele lehet kicsit dögleni, de ezért hasznos a dolog. Ennyi tapasztalatkinccsel is többet vihetsz majd férfiként végül egy olyan nőnek, aki VÉGRE elfogadja romantikus zizegéseidet. 

Ami még egy érdekes mellékszál, hogy vajon miért lenne "megnyugtatóbb" egy egóvezérelt férfinek, ha a volt barátnője nem e férfi egy közeli barátjával, hanem egy idegen hímmel feküdne le? Végül egyetlen perennialitás végzi az egészet, és úgyis azt az oldalát tapasztalja meg minden résztvevő a fasznak - metaforikusan és literally - amely számára elkerülhetetlen.

Peace!

Szólj hozzá!

Címkék: nőbuzi

A Női Hatalom Anatómiájához

2014.04.13. 15:23 GyZ

avagy Mizoginisztikus Atlétapropaganda
.
Olvasom a Női Hatalom Anatómiáját, és ettől az alanti, sunyi nőgyűlölő idézettől totál játszik nálam a házikószemöldök.

"Szentimentalizmusában a férfi ellenállhat felismerni/elfogadni azt, hogy az a szeretet, melyet a nő e férfi iránt érez, magját tekintve olyan szeretet, melyet a rabszolgatartó érez rabszolgája iránt."
.
"Man, in his sentimentality, may refuse to acknowledge that the love felt for him by the woman who loves him is, at its core, a slaver's love for her slave."

Ennél a mondatnál szerintem végérvényesen aláírja a szerző, hogy egy sértett férfiego, - méginkább kisfiúego - aki nem érzi magát méltónak a nő megkapására, illetve vitatja a nő primordiális és azonnali képességét, hogy a nő engesztelhetetlen inspirátorként jelenítse meg magát. A nő ezért nő, tudniillik, mint entitás. ;D A szerző milyen jogon, milyen hitel mentén formál olyan pozíciót, hogy "férfiként" mondja meg, hogyan szeret egy nő? E pozíciófoglalás önkényéről sunyimód egyetlen szót sem ejt, - otromba, vásári csalás tehát csupán - ám ennek tetejében még végkövetkeztetésként kínált értelmezése is rosszhiszemű. A rosszhiszeműség alantas "megajánlásával" végkövetkeztetése automatikusan is mizoginisztikus atlétapropaganda, maszkulin badarfaszság, E neki nem járó jog - jelesül annak megmondása, hogyan szeret a nő - alamuszi követelésével és otromba elrablásával teljesen elinflálja magát a szerző. Kibújt a fáradtszög a sértett zacsiból, pardon my French.

"Legjobb" rész, amikor a női szerelem "csalárdságát" leleplezve - taps, fiam, hogy neked mindig a nő csalárdsága jön ki - szabadságát félti az őt RABSZOLGASORBA állítani akaró nőtől, akibe szerelmes.

A férfiszabadság sosem létezett illúzió, téveszme, kérem.

A férfinek nő nélkül nincs szabadsága, csak kényelmetlensége és kétkedése, mivel a nő nélküli férfi erőfeszítéseit nem igazolja vissza a nő férfi melletti elkötelezettségének nyílt exhibitálása és ezen férfierőfeszítések jóváhagyása, már a nő részéről. Legjobb marketing ami egy férfin lehet, egy nő mosolya. Nő nélküli férfi és az ő "férfiszabadsága"? RöheLY, így elipszilonnal.

A DLA-i - Dr. László András-i - relatív és félreértett "nőmegvetés" - amit én DLÁ-ból érzek a korábbi cuccaiban - is abból táplálkozik, hogy a nőnek ultimately SEMMIT SEM kell csinálnia ahhoz, hogy dormánsan konstantdomináljon a férfi felett, - a férfi minőségétől függetlenül - mert a nő van AKARVA minden férfierőfeszítés által. Tehát DLA is csak azért "veti meg" a nőt, mert belátja, hogy csak szubmittálni lehet a nőnek. És milyen kurvanagy szerencse mindez, hiszen így elég jól elműködött eddig a fizikai univerzum ikszmilliárd éven át.

Tehát a szerző nemet mond a nő melletti "rabszolgasorra" egy - logikusan - elkötelezettségmentes férfiszabadságért. Gyanakvás: ez egy faszlord. Megerősítés: az ún. élet végparancsolatai kapcsán világos lehet, hogy hetero férfiként nincs más pro-élet választás, mint a nő, és ezt nem mondja ki a szerző, ami gyanús!! Mert a nap végén már nem a hetero férfiindivídum lelki komfortja a perennialitás, - a "kész" férfi lelki komfortja az kérem EVIDENCIA - hanem azon összerőfeszítések - női/férfi - megtétele, melyekben a perennialitás újfent gyökeret verhet, új generációk révén, melyek felnevelésében a nő vezérfigura. A nőnek FÉRFI kell, nem pedig vinnyogó trollok, akik a nőétoszt kritiziálják. A nőt nem kritizálni, hanem imádni kell. Más választás nincs, és ennek be-nem-látása vezet az alantas mizoginisztikus keretezésekhez.

Végül felvetődik, milyen "férfiszabadság" az, amelyben nincs ott egy nő szerelme, mint gravitációs és inspirációs erő? klsfjklsfjasdlfjsoasdfuioeouaiosdsfgjaslfg

Ha valamit szerinted rosszul látok és a szerző interpretációja a menő, mondd. A könyv maga mindenképpen érdekes lelet, - ahogy minden propaganda szükségszerűen az - csak kivi vagyok, egyetértesz-e, hogy úgy donganak belőle a mizoginisztikus keretezések, mint döglegyek a zombi körül.

Csók,
Jolanda

Szólj hozzá!

Címkék: nőbuzi

Thomas Campbell - the Data Recovered! interview

2014.02.12. 19:22 GyZ

Magyar feliratú interjú Thomas Campbell-el, a Nagy Mindenség Teória trilógia szerzőjével.

www.my-big-toe.com

A trilógiát lefordítottam magyarra, ez az interjú így része a téma iránti hazai érdeklődés stimulálásának, mely nyomán a magyar kiadás is remélhetőleg megszülethet. Az interjú 2 óra 17 perc, de valamiért a YouTube jelenlegi lejátszójának gondot okoz a helyes hossz megjelölése. Így a magyar feliratozás - melyet az érdeklődők a "CC" gomb megnyomásával kérhetnek be, ha nem lenne automatikusan aktív - a második óra végén jelenleg nem frissül, ezt kiküszöbölendő mellékelem a linket a teljes felirat letöltéséhez.

Kontakt : zoltangyalog@gmail.com

Szólj hozzá!

Címkék: szeretet Thomas Campbell My Big Theory of Everything az egód a pincéd a mocskos kis titkaid

Pineal Gland Optics cover - Acoustic Meshuggah

2013.12.25. 22:45 GyZ

An acoustic cover of the Meshuggah song "Pineal Gland Optics".

Merry Christmas, All!

Lyrics :

how come I shiver, hurt and bleed,
if in dreams I cannot truly feel
who would dare say, who would claim
this hallucination isn't real

synaptical glitch looking glass
so enticing, real and free of lies
prodigious, omnifarious
it nourishes, it feeds my starving eyes

artificial the catalyst, organic its progeny
voracious spectral offspring - so sweet in its hunger
unbound this new vision, optical regenesis
threatening, so complete in beautiful deformity

these authorative visions order my collective senses,
my questioning, doubtful, rigid self to kneel
a Judas syndrome in effect - former self the deceiver
its denial the wretched kiss that kept this in disguise

cast off - the conceiling veil, the rational cloak of doubt
torn off - the restraints, the blinded's shackles
burned away - the agony, the fear, the grief
a new set of eyes cleansed by a new belief

Check out my music blog :
http://noiseshaft.blogspot.com

GyZ at BandCamp :
http://gyzmusic.bandcamp.com

Szólj hozzá!

Címkék: music metal cover gyz Meshuggah Pinel Gland Optics Pineal Gland Optics cover

Chopin Cthulhu - a Fantasie Impromptu Extravaganza!

2013.12.14. 04:53 GyZ

Szólj hozzá!

Címkék: Chopin Cthulhu Frederic Fantasie Impromptu

Erősuck - avagy Bibliai Kritikák Kritikája

2013.11.25. 20:24 GyZ


Előzménytest:

Magasrendű Spirituális Lecke egy Orosz Metrókocsiban

zotika: Ez a vidi, amit alant küldök, nem akkora gáz, mint aminek a cím alapján tűnik - én többször megnéztem, mert igen kifejezőek a metakommunikációs vonatkozások. Nézzétek meg, hogy az idősebb orosz odabiccent "namivanapukám" módon, és a dagesztáni csávó megy oda kihívólag a két oroszhoz, - nem tudom, milyen konkrét előzmények után - az idősebb orosz pedig már úgy teszi le az öléből a táskát és úgy áll fel, hogy tudja, hogy ezen a dagesztánin kipróbálja a - nyilvánvalóan nem halálos - slukkert.

http://www.atv.hu/videok/video-20131123-sotetebb-volt-a-bore-arcon-lottek-a-metron

Oroszéknál az egymás életére törő erőszak olyan kommunikációs eszköz, mint máshol valakit hátbaveregetni. Hihetetlen egy nép azért. :D Minden idők szerintem legnagyobb vegyes harcművésze, Fedor Emelianenko is Orosz, és így van ez jól. Én ha megnézem ezt a vidit, csak röhögni tudok rajta, és úgy vélem, spirituálisan jót tett a dagesztáni egyednek, amit kapott, mert nem értem, mit kóstolgatja/alfahímezi ez a spirituális pubertáns a natív MOSZKVAI férfiakat és helyieket egy olyan portán, ahol ő vendégeskedik. Marhára nem jó ötlet a moszkvai metrón előadni ezt az alfahímes tesztoszterontirádát, ennek a férfinek ez kellett, hogy ez eljusson hozzá, mint üzenet. Szerintem nagyon szórakoztató. :D Ja, az szánalmas, hogy az ATV látensen kihegyezi az egészet rasszista indíttatású heppeninggé, mintha csak azért történhetett volna ez a fickóval, mert "barnább a bőre". Ókérem. Adjatok szegény embernek kicsit szélesebb szenvedéspalettát, fantáziátlan liberálisok!

alkoholista: az erőszak kizárja a spirituális magasrendűséget, tekintve, hogy a spirituálisan magasrendű számára az erőszak fel sem merül opcióként. A kóstolgatás/alfahímezés csak a dagesztáni fickó relatíve alacsony tudati minőségét reprezentálja.

zotika: Nem MINDEN esetben zárja ki. A dagesztáni fenyegető, megfélemlítő fellépést tanúsított, és azt várakozta, hogy ő itt majd két orosznak fogja elrabolni a férfiméltóságát, és respektjét, egymaga. Generációs kérdés is, mert a fegyvert elsütő fickó egy emberöltővel a fiatalabb előtt jár. Gondolj bele, mit gondolt a dagesztáni! Hogy majd ez a két generációnyi orosz azzal fog tovább élni, meg egymással arról beszélgetnek, hogy - "te, emlékszel, amikor úgy kiosztott minket a metrón az a dagesztáni?" Napersze. A férfiak CSAK ezt akarják megkapni, a respektet. De! Ha nekem mondjuk lenne egy gyerekem, és egy turbános tálib fenyegetné, én simán térdenlőném a turbánost, és spirituálisan magasrendű cselekedetnek érezném ezt.

Tehát itt a megfelelő ellenerő demonstrálása zajlik, a kritika egy szélsőséges formája, mely egy nívótlan viselkedésre válasz. Mert oké, nem tudom az előzményeket, de egy moszkvai metrón nem fogok eyeballozni orosz férfiakkal, de főleg nem odamenni emberkedni/beszólogatni. A kritika legszélsőségesebb formája persze a gyilkosság lehetnők, de semmilyen formában nem tudom elfogadni a gyilkosságot, a gyerekgyilkost is jobb elfogása után társadalommentesítetten tanulmányozni, hogy hogy lett ilyen elvetemült, mert ez mint információ, hasznára válhat még precendens szintjén a közösségnek. Ha te hagyod, hogy a gyerekedet és téged is egy tálib revolverezzen, mert magasrendű vagy, akkor alacsonyrendű vagy. :)

alkoholista: kérlek értelmezd ezt a passzust a Bibliából: "If someone hits you on one cheek, offer the other too; if someone takes your coat, let him have your shirt as well."

Megválaszolom, és értelmezem a kérdésedet, ám jellemző lesz látni, hogy milyen obskúrus ennek az idézetnek a magja - de ez AKÁR előnyére is válhat, ha hajlandó valaki gondolkodni rajta. Úgy látom, eddig ezt elmulasztottad. Az idézet, meglehet, tudatosan, de elmulasztja tisztázni az erőszaktevő spirituális pozícióját, pedig ez kulcselem. Az idézet elvárja, hogy én felnőttként viselkedjek, de azzal kapcsolatban nem nyújt támpontot, hogy kivel/milyen dinamikával szemben tegyek így. Nos nézzük a lehetőségeket.

Mindjárt definiálom, ki az őrült. Mert azt kell gondolnom, hogy az idézet elsősorban/elsődlegesen az ŐRÜLT nyomorultakról szól, mert aki nem ŐRÜLT nyomorult, az eleve nem ÜTI és nem FENYEGETI embertársait. Tehát az idézetben fenyegetőleg fellépő elem az első variáns kapcsán simán nem is "tudatos", nem is empatikus annak vonatkozásában, hogy mit cselekszik. Szóval még csak nem is gonosz, hiszen ahhoz sincs kapacitása ennek a bamba fasznak. Csak simán őrült, és e pozícióból, - őrültként - persze szükségszerűen nyomorult.

Őrült: őrült az, aki már annyira benne van önnön privátkozmoszaiban, hogy képtenné válik a más, tudatos éberségekkel való cenzúrázatlan/precíz - azaz a másik számára hasznos - empatizálásra és adatszintetizálásra olyan kondíciók között, ahol az interakcióban résztvevők közös interfésze nem más, mint a fizikai valóság. Magyarán, akiről fogalmad sincs, hogy miről beszél, de arról igen, hogy tudni sem akarod, mert ösztönszerűen érzed, hogy nem is érdemes. Zajszórók.

Általában a pofájára van írva valakinek, mi az, amit mondani tud vele.

Minden nem-konszenzuális erőszak félelem és egótiráda. Tehát ha egy nőnek a fenekére csapok, és ez nekünk tetszik, - you bet! (konszenzuális erőszak) - az nem erőszak egyáltalán, hanem fun. Tehát lehetséges, hogy az idézetben az intelem célzottját fenyegető ember "csak egy őrült", és persze, hogy nem fogok leállni egy őrülttel polemizálni azon a szeretettelen félelemszinten, ahol ő a Grandmaster, inkább verjen be kettőt, vigye a buszjegyemet, Stage 2 Complete!, puszicsá.

De azért jól érezni magam közben nem kötelező, ugye?

Más a helyzet, ha pl. van egy gyerekem, aki velem van, és AKKOR jön az őrült. Ha a gyerekem közelében akar az őrült fenyegető fellépést tanúsítani, úgy zéró toleranciával viszonyulok az őrült kiszámíthatatlan viselkedése felé, és a gyerekemet az életem árán is megvédelmezem, nem leszek tekintettel az őrült őrületére. Azért hagyom az őrültnek azt is, hogy szóló alapon kiraboljon, mert ez kisebb kockázat, mint leállni vele rambózni. De a gyerekéért és a nőéjért egy férfinek le kell állnia rambózni, különben féreg, és nem férfi.

Szóval legyünk tekintettel az őrültekre, figyelmeztet eme intelem. Ezt meg lehet csinálni, csakugyan, sőt, meg is KELL, ha már az az ember őrült. De ez "csak" a választható mertmásnemtehetsz-"optimum". Kis lelkem mélyén nagyon kellemetlen lenne nekem egy olyan ember közelében lenni, aki "egyszer már majdnem megölt valakit". Csak ne ölögessen senki senkit.

Másik, szükségszerű variáció a tudatos fenyegetés és az erőszak alkalmazásának kilátásba helyezése. A kockázat-és mellékhatások nélküli öngyilkosság - hahahahahahah - is sokkal jobb, mint egy ilyen TUDATOSAN embereket fenyegető szuperszubhumánná válni, akinek a létezése csak félelmet propagál.

E Bibliai intelemidézet tehát magánhordja az öngratulatív minőségjegyet, mert elköveti az egyértelműsítés elmulasztásának petyhüdt antiluxusát. Mert ÜTNI, "csak úgy" alapon, irracionális. Rabolni is az. Rabolni is csak nagyon-nagyon alantas dinamikák mentén, emberalatti létfélelemből lehet. Nem kell ezen meghatódni annyira, még a cigányságért SEM kell metafizikáig és vissza hatódnia senkinek, de még Bódics Krisztának sem, hogy engem most sebtiben szuprafasisztának könyveljenek el. Szerintem ők a szuprafasiszták, HA engem ANNAK gondolnak. Ha nem, akkor minden oké. Mert mondjuk ki és vegyük észre, hogy magasabbrendűbb éhendögleni, mint kirabolni BÁRKIT.

Magasrendű kirablás nem létezik, mert a kirabolt lelke, biztonságérzete tökéletesen és szuperszívtelenül össze van törve a processzusban. Lásd : https://www.youtube.com/watch?v=kZJVJHKWFx0

Kirabolni valakit fundamentálisan ugyanolyan emberalatti gazság és félelemcselekmény, mint nőt erőszakolni. A nőt a személyes autonómiájából, integritásából és döntési teréből rabolja ki az erőszaktevő. El akarja venni a nőtől a nemet mondás jogát, mely jog a Legnőibb Jog. A női nem növekedési alkalom, a női igen meg pláne, no pun intended. Ami a relatívfordítottját illeti, férfit erőszakolni szerintem csak úgy lehet, hogy AZ a férfi akarta is, gihi. Tehát aki "csak úgy", random módon üt, vagy rabol, - a tudatosról mindjárt később - az szükségszerűen klinikai őrült, őt a saját és a béke érdekében el kell különíteni a társadalomtól mindaddig, amíg képtelen autonóm módon felelősséget vállalni a viselkedéséért. De én utána is félnék egy ilyen magából egyszer már kifordult dormánsidiótától. Indokolás: szerintem emberi létezésélmények kapcsán nem egy vadromantikus elvárás egyáltalán, hogy tudok uralkodni az érzelmeimen, aki pedig nem, azt a személyt fundamentálisan megvetem, - mert nem egy felnőtt személy, hanem egy magas entrópiájú dögunalmas frusztrációpakett - és nem tartom alkalmasnak arra, hogy jól szórakozzunk egymással. Pedig kéne.

Nézzük a másik variánst is, aki pedig "falstudatosan" jutott erre a teljesen téves következtetésre, - mármint hogy erőszakos, félelemkeltő magatartást tanúsítani elfogadható és/vagy egyenesen kiváló módszer. Létezik ilyen egyáltalán? Realisztikus ez? Van olyan ordas buffoon idióta, akinek ez jön ki? Hát csakis non-civilizatorikus körökben. A Fallout New Vegas számítógépes szerepjátékban, ha felesküdsz a madmaxiánus Légióra. Ez persze szélsőséges tragikomédia, de ugyanúgy félelemalapú. Egy másik személyt vagy kollaborátornak, vagy halálos fenyegetésnek ismerek fel. Van más extrém is még, ami ugyanilyen "izgalmas", és ami nem félelemnélküli? Nincsen semmi. A "hát nem tudom hova tenni ezt az embert" tirádák sima disszociatív egókérőddzések. Senkit nem is kell sehova sem tevegetni. Érdemes néha eljátszani a gondolattal, hogy talán semmi sem áll meg abból, amit gondolunk másokról, dolgokról, magunkról. Ennek a kísérletnek nagyon finom tudatformáló ereje van, de ha elolvassa ezt a cikket mondjuk 100 ember, 99 nem fogja kipróbálni, mert nyulak vagytok. Ha mindenki magát tevegetné a többiek tevegetésének megpróbálása helyett, úgy sokkal kevesebb szenvedés és trauma lenne. Nekem nincs sem türelmem, sem tehetségem a szenvedéshez, ezért híve sem vagyok.

Tehát ezek az agresszorok, akikről az idézet szól, világos, hogy ama félelemmel teli - nyers, de pontos szóval - spirituális mélyértéket reprezentáló szuperrettegők, akik saját periférialétezés-fenntartásuk kapcsán olyan fokon váltak önfixálttá és empátiaképtelenné, hogy még azt is megéri a szánalmas vergődésük elnyújtását vakon sóvárgó tanácstalan/céltalan létrettegésdinamika, ha ezért ismeretlen emberekben kell kárt tenniük, - lelkit/fizikait egyaránt, bár a kettő között metafizikai különbség nincs - vagy emberektől kell elszedniük bármit. A másik csoportba "csak az őrültek" tartoznak. Mindkét csoport őrült persze, de az egyik kiegyezett az őrülettel/szívtelenséggel, a másik "csak" nem is tud róla. Az érdekes kérdés, hogy melyikük fetreng mélyebb medencényi asztrálszarban.

Az intelemben szereplő agresszor tehát a lelki/fizikai TERROR alkalmazásával kívánja magát érvényesíteni, mert más módon nem tudta kifejezésre juttatni állítólagos potenciálját. A Végső Jog pontos beazonosítása pedig semmi más, mint felismerni, hogy mindenkinek jussa a szeretethez való jog, de nem szó ez, hanem egy bármikor másodpercek alatt elvégezhető belső kutatás spirituális/logikai eredménye. Csakhogy amit az agresszor művel, ez egyet jelent a gonoszsággal, hiszen gonosznak lenni annyi, mint interferálni egy másik lény szabad akaratával. Elfogadhatatlan módszerek. Mert mi a terror? A terror az, amikor a félelmet, a félelemkeltést forgatod fegyverként. Lásd József Attila időtlen szupersorát, "fortélyos félelem igazgat" - ez már arra utal, mikor erre a félelmet fegyverként forgató dinamikára egy ideológia van felépítve, ez azonban más.

Tehát nézzük végértékén ezt az idézetet a Bibliából, tekintettel rá, hogy dögunalmas ősiszövegfetisizmusoddal alighanem te előnynek, nem pedig deficitnek gondolod, hogy milyen régi a szöveg. Kontemporális benyomásom, mely kapcsán lehetőségemben áll többezer éves távlatból és az érintetlenség jegyében véleményt kínálni, az, hogy ez a Biblia idézet AKKORI szükségszerű társadalomformálás, és káoszjelenség-minimalizálás, kockázatcsökkentés, és semmi más.

Indokolás: racionális megfontolások ÉS békehelyzet együttes esetén sohasem lehet helyes erőszakhoz folyamodni, hiszen szükségszerű, hogy erőszak során valaki - sérül. Semmilyen ideológiában, módszerben nem hiszek, ahol valakinek sérülnie kell. Ebből látszik, hogy a háború persze eleve irracionális, hiszen - "lett", pedig előtte nem volt. (A sárban és mocsokban, MIÉRT is harcolunk? - Irónmélyden).

Fundamentálisan nem létezhet olyan helyzet, melynek feloldására az erőszak a megfelelő válasz. Az erőszak minden non-konszenzuális formája elfogadhatatlan. Ha felnőttek akarják egymással, mint tudatformáló device, és felnőttek, akkor who am I to disagree? De nincs igazad, mikor vallásos áhítattal veted el az erőszakot. Az UFC féle "erőszak" SEM erőszak, hanem a respekt legmagasztosabb formája, amikor hajlandó vagy elhinni valakinek, hogy el tud venni a tudatodból 2 percet, és ezért inkább te vennél el az övéből, lelked/tested legmesszemenőbb és legcenzúrálatlanabb kifejezésre juttatása révén, de lesz, ahogy lesz, elfogadod. Emlékszel a Diego Sanchez VS Gilbert Melendez mérkőzésre. AZ spirituálisan magasrendű erőszak, 111%-on. Az ellenfél a saját inkapacitásaiddal szembesít, és eme kapacitás demonstrálásáért minden tiszteletet megérdemel. Ultimately magad ellen harcolsz, az ellenfél pedig önmagad decifitjeinek tükre. Melendez és Sanchez együtt partyznak, miután felépülnek.

De a szabad akarat meg KELL, hogy engedje, képessé KELL, hogy tegye az embert a nem-konszenzuális erőszakra is. Ezt az erőszakot nem azért nem választom, mert nem vagyok rá képes, hanem mert NEM AKAROM választani. MegtehetNÉM, és mégsem teszem.

Ez a tisztességesebb feloldása/megoldása ennek a Bibliai idézetnek, nem pedig ez az obskuritás, amely az idézet sajátja, és ami egyébként azt mondja: "Ha megaláznak, akkor a nyelved is dugd be annak a valagába, aki megalázott".

És körkörösen mozgassam,  vagy csak előre-hátra, tessék mondani?

Tehát ha valaki jön, és pofánver engem az utcán, akkor csakugyan megköszönöm a közreműködését, mert ez a kockázatminimalizálás optimuma. Attól még közben ki vagyok szolgáltatva az őrült pillanatnyi idiotizmusának, és az idézet szerint, gondolom, ahhoz sem lehet egy rossz szavam sem, ha elővesz egy '45-ös Magnumot, és agyonlő. Hátkurvajó. Ha lenne gyerekem, és őt próbálná meg az őrült pofánverni, vagy fenyegetni, ezt a fenyegetőt akár az életem árán is megakadályoznám ebben, mert a gyerekéért és a nőéjért felelősséggel tartozik a férfi, mint - férfi.

Tehát egy ügyes idézet ez, de nem közöl ELÉG információt. Ez a Biblia idézet hülyének nézi az olvasót, és ezért tudott működni ennyi ezer éven át.

Szólj hozzá!

Címkék: metró erőszak respekt Biblia Orosz Moszkva tartsdodaa mijetro

2013.11.25. 20:13 GyZ

Szólj hozzá!

True Blood character impressions

2013.11.17. 22:59 GyZ

Szólj hozzá!

Címkék: parody character impressions True Blood

Ronda Rousey - does she have Narcissistic Personality Disorder?

2013.11.15. 20:59 GyZ

Szólj hozzá!

Címkék: UFC Ronda Rousey Miesha Tate Narcissistic Personality Disorder

Valláskárosultak

2013.11.12. 00:16 GyZ

Szuperjó vallás-leoltás. Minden dörgedelmével egyetértek a gyereknek.

Anonim alkoholista :

Igazat beszél, de ez azért van, mert a tanítás ki van forgatva önmagából és el van torzítva az ember által, a ténylegesen monstruózus egyház által. Ha nem lenne vallás, akkor is találnánk okot arra, hogy megöljük egymást. Ez is egy instrument lett sajnos az emberiség kezében, hogy kontrollálja és félelemben tartsa az emberi közösségeket.

Az eredeti tanítások ugyanakkor magasrendűek. Ami ezoterikus, az autoteisztikus (Atman=Brahman avagy Eckhart mester szavaival „A szem, amellyel Istent látom, ugyanaz a szem, amellyel Isten lát bennem: szemem és Isten szeme egy szem és egy látás, egy tudás és egy szeretet.”) és az magasrendű. Sajnos a tanítás nem lett realizálva, helyette el lett torzítva és fel lett használva hatalmi-uralmi célokra.

zotika :

https://www.youtube.com/watch?v=8ISylK4g6UM

Nézd meg ezt az indoktrinált, hülyénvigyorgó beszart négert. Ennyire telik ennek a szorongó lénynek, amikor történelmi léptékű, akkurátus anatómiai analízist hajtanak végre asztráldögvészterhes hitrendszerén. Az egész interjúban benne van a LÉNYEG, amikor Hitchens közli, hogy nincs szüksége keresztényi jóváhagyásra ahhoz, hogy kiröhöghesse a kereszténység eme eltorzított formáját. Kezsöl négyezer éven túl korszerűség-kozmoszok választják el a két fickó gondolkodásmódját. (Bocs ezekért a pontokért a szegmensek között, máshogy "összeesik" a szöveg.)
.
"Magasrendű." Már megint. Mihez, kihez képest? Ki az az autoritás, aki erről megmondja az ultimatét? Erről szól az egész interjú. És ez kulcskérdés. Saját, meglelt spirituális kapacitásaidon túl NINCS MÁS spirituális autoritás, és ezek a kapacitások átruházhatatlanul a sajátjaid. Magadon kívül - no pun intended - mást tanítani csak a viszonylagos arrogancia talajáról lehet. Tanárként fel kell tételeznem, hogy akit tanítok, az tudatlan. Aki tanításra vágyik, szükségszerűen tudatlan is, ugyanakkor az általa felismert inkapacitás egyszersmind új potenciál ígéretét búgja. Ha rájövök, hogy nem tudok saját hatalmamból repülni, akkor rájövök arra is, hogy valójában akár tudhatok is. Aki tanításra vágyik minden idegszálával, az már eleve tanul. De a legjobb tanulás a gyakorlat. Itt a spirituális tanulásról beszélünk, az pedig nem nehéz: ne légy genya. Ez mind a titkos tudás, buzikám.
.
Persze, hogy a tudást át kell adni. Ha KÉRIK. De a tudás, amit át LEHET adni, az a tudás végső soron evidens. Azt "csak" gyakorolni kell. Nem kell megájulni a tudástól. Hanem birtokolni kell. Az enyém. Tudással is ugyanolyan reménytelenül kiszolgáltatott vagyok a létezés misztériumának, mint tudás nélkül. Nincs fundamentális különbség, és ettől csak gyönyörűbb. Mert persze "tudás sincs", a tudás, mint tézis is "csak" fétis, gondolatkísérlet, megegyezés, egy adott alrendszerhez tartozó kultúra. Amit itt tudni vélsz magadról, annak zéró értéke van egy másik szimulációban.
.
Nem kell megájulni a "tárgyi/világi tudástól". A spirituális tudástól attól pedig pláne nem. Hanem azért kell tudni, gyakorolni, mert ez egy remek módszer a hatékonyabb organizálásra. Az olyan tudásszerzés, mely közben nem szórakozok jól, egyáltalán nem érdekel. De ennyi történik "csak", a tárgyi tudás birtoklásának ténye kizárólag egy egóudvarlás szinte. A lényeg mindig az, hogy mit hozok létre a tudással, - fun - nem az, hogy egy lexikon legyek magamnak, és azzal a produkcióval házaljak, hogy deénmegtudommondani, hogy. Folyamatos inadekvátság-vélelem hajtja az ilyen tendenciákat, mert amíg ezeknek hódolok, addig csak rólam, és a hátbaveregetéssóvárgásomról van szó. Ebben az alapmotiváltság bizonyosan nem lehet más, mint az önpromóció, és annak is silány nyershajtásai.
.
Aki JÓL önpromótál, ahhoz JÖNNEK. Aki SZARUL, az másokhoz MEGY. Az önpromótálásban van valami fundamentálisan lealacsonyító. Aki önpromótál, és ezzel nem ért egyet, az szívszorítóan szuprahülye.
.
Más. Nemúgyám, gihi! Eleve kijelenteni valamiről, hogy magasrendű, egy alantas, hipokrita álláspontnak tűnik, mert szükségszerűen azt implikálja a kijelentő, hogy neki aztán magasrendű területekről van szerencséje az eseményfelületek szemlézésmegejtésére, és mint ilyen, neki messzemenőkig módjában áll jóváhagyni/approve-olni, hogy "igen, EZ magasrendű. De AZ ott, na, AZ kérlelhetetlen/relentless fekália, Ferikém." Mindez mindennapos viselkedéstechnológia a vallásokban.
.
Már nyaláboltuk a téziskísérletet, mely szerint semmitől sem vonhatod meg a magasrendűség minőségét, aminek hatalmában áll manifeszt kifejeződnie. A téveszme is magasrendű, haaaajajajaj! A szeretetben nem az a Végső Poén, hogy Végsőn Magasrendű, hanem az, hogy a szeretetteljesség pozíciójából látod azt, hogy ultimately senki és semmi sem zárható ki a magasrendűség - A SZERETET - köréből. 
.
Mutassatok nekem magasrendű kudarcokat, tele van velük a tudatrendszer, és ezek mind legitim kreálmányok, erőfeszítések sarkalatos kulminálásai, adatkincsek, adatkódexek. Az általad nagy odaájulások közepette fetisizált "Szent Szövegek" sem mások/többek ennél, - a tudatevolúció elősegítésére hivatott adatkísérleteknél, mármint [csakúgy, mint beszélgetni egy másik emberrel] - mert ha önnön vállalásaik mentén vétózhatatlanul és csalhatatlanul sikeresek lennének ezek a "Szent Szövegek", úgy akkor instant portálokat nyitnának létezéspakettek és létezésNÍVÓK között, amúgy high fantasy/dark fantasy stílusban, end of story. A portál viszont én magam vagyok, "Szent Szöveg" nélkül is, és ironikusan.
.
Tehát eme tudati artifactek kapcsán magasrendű tévedésekről IS beszélhetnők, de a létezésük ugyanúgy szép, hiszen legalábbis precendensértékűek. Négerbaba is az. De az ő hitrendszere egy többezer éves, HIBÁSSÁ torzított precedens, - kontroll, szabadakarat-interferálás, ami a testet öltött gonosz - és mégis van, aki még MINDIG ezt a sorozatot nézi. Aki ezt még mindig beszopja. Haragvó Isten. Ki hallott még ilyen nevetségeset? Hogy az Állítólagos Mindenhatónak arra telik, hogy be legyen gőzölve 24/7. "But he LOVES you!" - copyright by Carlin. Felfoghatatlan sötétség motiválja az ilyetén istenmodellt. De akiknek még ma is ez kell, őket nem szabad, és nem is kell ebben meggátolni. Nektár nékik e relatív (?) méreg.
.
"Tanítani" azt lehet, aki vagy 1. szellemi világtalan, és vagy 2. retteg. Ha mindkettő fennáll, - ezek messzemenőkig kombatíbilis tendenciák - úgy azoknak, akik ilyen pozícióban sínylődnek, számukra azt tanítanak, amit akarnak. Ezért nem kell könnyeket hullajtani. Aki megcsalatásra VÁGYIK, meg fogja keresni, és meg fogja kapni, mert mindig lesz, aki megcsalatást KÍNÁL. Így van rendjén. Ha kihúzod a férget a szarkupacból, boldogtalan lesz, és vissza akar menni. Tehát a tanár "csak" emlékeztet saját "vég"kapacitásaidra, ahogy tanulás közben is ezt tennőnk.
.
Kapcsolódó főpszichózisom arra a gyanakváskísérletre mutat mintegy : RÁ, hogy mindenki saját magáért vallásos, - a saját egója iránt érzett mérhetetlen meghatottságtól, hüpphürüpp, hát ez van, az egót trónfosztani nem lehet, de elengedni, AZT igen - ebből látszik, hogy az egész kérdéskört silány minőségű motivációs dinamikák működtetik. Silány téma. Mindenki magáért van benne meghatva. Ehhez nem kell semmi, csak az egó. Sehogy sem vethető össze a nőétosz perennialitásával, példának okádék. A nők menőbbek istennél, és isten, ha esze van, ezzel egyetért.
.
Ha poénból - vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz poén - megengedjük az Illuminátus-konspirációt, és valaki aztán azt mondaná, hogy az összes vallás Illuminátus méregkeverés, ráérzésszinten simán megadnám a "szerintem melegszik!!"-et. De az Illuminátusgyűlölség is egy téveszme - azt kapják a vallásos báránykák, amit kérnek, és ők ezt kérik, mert jelen pozíciójukban ENNYIT VAN kapacitásuk kérni. Gyönyört, meg megváltást, meg szép dolgokat maguknak, a saját gyönyörűségükre. Pedig ezek a buli alapfelszereltségéhez tartozó szajrék, - én legalábbis erre gyúrok, lehet rémitgetni a pokol ígéretével, de én oda is csak úgy mennék, hogy az egy szórakozóhely, és akkor az is lesz, vágod? - és ők saját deviálásaik helyességvélelmeiért mennek ölre egymással. Pedig a tévedhetőség megengedése olyan szépen simul a belső béke kezébe!
.
De a fundamentalista szemléletmód nem enged meg semmit a félelmen és rettegésen kívül. Belsőkozmoziszonyban rettegő, titkosbelsőkönnyeket vámoló nyomorultak ők, akiknek fogalmuk sincs, hogy ezt nyomják, és nem is értenének belőle semmit sem, ha felvetnéd ezt nekik, de még lehet, hogy le is gyilkolnának érte. (Kezdetnek.)
.
Ezek a "magasrendű tanítások" - az Eckhart idézet pl. - pedig 24/7-es spirituális "sejtelem-evidenciák", - szuperül megfogalmazva egyébként - de CSAK AKKOR, ha értjük őket. Mert ki meri kijelenteni, hogy érti 100%-ra? Nem elvitatva Echkharttól, hogy értheti csakugyan. Nem intézek kihívást efelé a lehetőség felé. De fenntartom, hogy nem lehet elmondani valakinek, hogy ez az idézet mit jelent, ha el kell mondani valakinek, hogy ez az idézet mit jelent. A szavak "csak" tükrözései a primordiális jelentésnek, és a jelentés is nagy valószínűséggel CSAK sejtelem!! Embertestet lakva szinte nagyon tutira mindenképpen, alighanem. Tévedhetek, és köszönet ezért God & Co. - nak!
.
Istentől, mint koncepciótól elvárható, hogy ne találjunk fogást rajta, és így misztikusnak dukál lennie. Isten egy metafora. Isten - az étosz, mármint - így jelen pozíciónkban szükségszerűen overrated, ha úgy tetszik, hiszen jelen pozíciónkból Isten megfejtése lehetetlen, amikor meg már megfejtettük, úgy praktikusan már azonosak vagyunk vele, és ott új kihívások dukálnak. Galaxisok megteremtése nem csodának, hanem magától értetődőnek tűnik. Antropomorfizálni istent semmi mást nem jelent, mint magunknak udvarolni. Emlékszel, mit mond DLA? "Ami létező, az már nem Isten." Isten az emberi tapasztalatpakett saját halhatatlanságsejtelmének szükségszerű terméke, afféle önmegnyugtatásul. Félni mindig lehet, és sokak számára ez morális közelettség egy olyan létezésélményben, ahol enyészettel, halállal van fenyegetve a fizikai test. Mindenki tudja, hogy meg fog halni, de el nem hiszi senki. A halálról mindenki ugyanannyit TUD: semmit. Ez kitűnő táptalaj a félelemhez. Mindeközben, notifikáljuk a következőt. A béke ingyenes. Lehet, ezért nem kell sokaknak.
.
Istennek lenni a fizikaiban egy "job", egy meló, de csak itt, ebben a szabálykészletben. Máshol ez már fel sem vetődik, úgy vélem. Hogy miért? Gyanakvás: isten egy szükségszerű kiskép-kísérlet, - intellektuális és spirituális mutatvány, tudatevolúciós kísérlet a fizikaiban - és ha szintet lépsz, praktikusan istennek lenni a legalapvetőbb minimum, ami elvárható attól a szinttől. Engem nem hoz(na) zavarba, ha azt élek át amit akarok, azzal, akivel akarok. Itt, a fizikaiban is ez történhetnők, "csak" az adatot kell megkapni hozzá. Ez az egész videojáték kultúra alapja is, ennek a perenniális vélelemnek a folytonos kikutatása, újrateremtése. Rakjatok rakétába egy rózsaszín csizmát viselő Lady Gagával, és rózsaszín csizmát viselő Lady Gagával fogok rakétázni. Bújjátok könyveiteket titkos tudást szomjúhozva, és titkos tudást fogtok szomjúhozni, könyveket bújva. Nem létezik olyan hatalom, mely meggátol ebben valaha bárkit is.
.
Tanítani végső soron - és végértéken - lehetetlen. Mást hinni végső soron arrogáns. BÁRMIT hinni is arrogáns, mert a hívő elvárja, hogy univerzumok engedelmeskedjenek az általa tartott hitnek. Ahogy Campbell írja/mondja, akkor HISZEL, amikor nem TUDSZ. Mert ha TUDSZ, nincs miért HINNI. A logika kérlelhetetlen, ezért félnek tőle sokan. Így persze szinte szükségszerű, hogy amit valaha megtudsz, azt fensőbb önmagad szintjein tudtad mindig is, "csak" a vonatkozó patternkészletet kell újraértelmezned, ez pedig terepgyakorlatként része a fizikai valóság optimalizáltságának. Új, unikális interpretációs felületekkel gazdagodhat a már létező adat, sőt a valamirevaló adattól az eme tudatszolgáltatás kielégítésére képes kapacitás messzemenőkig meg is követelendő. Ha mindig ugyanazt jelentené egy Bakk-fúga, akkor senki sem hallgatná meg többször. A fúgának nem létezik helyes/befejezett értelmezése, csak értelmezéseI, és egyik sem helytelenebb a másiknál.
.
Notifikáld, hogy a kérdéses Bakk-fúga minden meghallgatás nyomán újrateremtődik az úgynevezett "semmiből", mely "semmi" persze a "bármi" ígérete/szavatolója, azaz minden potencialitások kimeríthetetlen gyűjtőhelye. Az időtlen idők óta változatlan, real deal, originális őskáosz ez, - instant csatlakozáshoz/hozzáféréshez hunyják le szemeiket és lássák, amit kapacitásukban áll - mely őskáosz grandiózus flexibilitással enged teret rendnek/organizációnak, - low entropy sex machine - mindahányszor jelentést kutatva világítasz bele e perenniális őskáosz fincsi, virtuálisan véghetetlen potenciáltestébe. Mindezen (b)(f)elül, itt az idő kulminálni. Lehet "jól" vallásosnak lenni. De akkor ki sem derül.
.
A "monstruózus"-on majdnem elmosolyodtam.

Szólj hozzá!

Címkék: fun vallás isten digital

Korean Voodoo - think what I would do

2013.10.23. 20:39 GyZ

Lyrics :

I talk too much
and I do give up
because
you secretly don't give a fuck
bringing the passion
for your satisfaction

you don't seem to understand
he is irresistible

so masterfully disguised
for a moment I see you in your eyes
then you're over and out

well timed
so desperately disguised
for a moment I see you in your eyes
then you're over and out

I talk too much
and I do give up
because
you secretly don't give a fuck
bringing the passion
for your satisfaction

your satisfaction
is a sad infection
your satisfaction
is a sad defection

you don't seem to understand
he is irresistible

this disease you spoil
ain't worth crying over
a man chooses
a slave obeys

this here mask inside
ain't worth switching over
on your mask I rip open a face

you don't seem to understand
he is irresistible

so masterfully disguised
for a moment I see you in your eyes
then you're over and out

well timed
so sloppily overdisguised
for a moment I see you in your eyes
then you're over and out

think what I would do

Buy this for $1 at :

https://gyzmusic.bandcamp.com/track/korean-voodoo-think-what-i-would-do

Buy this and more at :

http://noiseshaft.blogspot.com

Szólj hozzá!

Címkék: r&b music metal experimental original gyz

Megvilágosodásipar avagy Belső Tourism Unlimited

2013.10.09. 13:09 GyZ

anonim  asztrállődörgő 3214213:
Gondolkodtál-e már valaha azon, hogy a szeretet is csak egy emberi konstrukció?
.
Szia anonim asztrállődörgő 3214213,
.
érdemes lesz végigolvasnod a My Big TOE-t. Az a kijelentés, hogy a szeretet egy "emberi konstrukció", teljes tévedés. Éppenhogy az EMBEREK a szeretet konstrukciói, - mi is "csak" digitális adatpakettek, szimulációk vagyunk, akár a belső világok/világaink - hiszen az álomszerű emberi létezésünket inkorporáló nagyobb tudatrendszer alapminősége az éberség, - ahogy a miénk is szükségszerűen ugyanez - míg az éberség optimuma nem lehet más, mint a szeretet.

Az egyetlen, számunkra hozzáférhető valóság a tapasztalat megalkotásának kapacitása, - adat(f)elfogás, adatértelmezés, adatteremtés, melyek esszenciálisan egymással identikus tudattechnológiák - ezt pedig nem lehet megmenekülni, emberi tapasztalatpakett szintjéről eme tudattechnológia fentebb említett aspektusait nem lehet megfejteni, meghaladni. A - számunkra - látszólagos fragmentáltságának ellenére is totalitásában jelenlévő tudat, a fizikai virtuális valóságszimulációkban egyet jelent a "te vagy/én vagyok/ő az" fogalomkísérletekkel. A szeparáltság észlelete viszont az egyetlen szupertéveszme, mely egyszersmind privát/személyes szorongásrendszerek felkeltésével invitálja utazásra a kedves jelentkezőket. Ez persze egy szükséges illúzió, amit nagyon könnyű kiröhögni, ahogy a másik emberre figyelsz minden idegszáladdal és szereteteddel. Ha nagyot merünk szökkenni, semmi vadabbat nincsen kapacitásunkban kívánni, mint örök életet élni, és közben jól szórakozni. (Ez történik most, minden látszat ellenére.)

Hogy ki-milyen digitális mintát rajzol, - a fizikai valóság, a Monroe-i belső világok is mind-mind "csak" digitális minták, adatáramok, egytől-egyig valóságszimulációk, egyik sem valóságosabb a másiknál, tehát az általad hivatkozott "misztikus tudatszintekben" a világon semmi misztikus nincsen, hiszen ezek a belső világok a tudat aspektusai, tévécsatornái. Tehát nemhogy nem misztikusak, hanem szükségszerűek. "Én" szavatolom őket, mert "hatalmamban van", mint tudati kapacitás. Logikus, hogy természetfeletti nem létezik, mert minden megnyilvánult szükségszerűen részévé válik a megnyilvánult jelenségek halmazának, mely precedens egyszersmint kizárja a misztikusság minőségének jogos követelhetőségét. A misztikusról jelenleg SEMMIT SEM tudhatunk, különben kompromittálódna a misztikus marketingje. Eme kérlelhetetlen tény elfogadása és az ehhez a kérdéshez tartozó megfontolásegyüttesek kozmológiai léptékű ízlelgetése tudatminőség-növekedési alkalmak garmadáját kínálják minden olyan szemlélőnek, aki hajlandó megengedni, hogy TALÁN mégsem ő minden teremtések központi gravitációs magja - jóllehet az alapélménye mindenkinek az, hogy a világ az ő fejéből nő ki.

A tudatnak szinte mindegy, mit rajzol magába magával, mert az egyetlen józan és optimális válasz a szándékaink mentén csatornázott szeretet. Ez nem egy szuprafasiszta álláspont, csupán még senki sem érezte magát jól, miközben félt, avagy gyűlölt bárkit, bármit, avagy saját magát. De mindenki rajzol, hiszen maga a tudat rajzol. Hogy mit? Azt, amit akarok. Tehát bármikor megőrülhetek, - csak annál önzőbb, vacakabb döntés nincs - és/vagy megvilágosodhatok, de egyik sem jelent értékteremtést, amíg nem hozom mozgásba a tapasztaltatásra kontextusában optimumként kínált/vélelmezett adatot, ily módon szükségszerűen mikrofraktál-kreátori pozícióból téve ezt. Amit vizsgálsz, azt meg is teremted. Adatteremtés, adatértelmezés, adat(f)elfogás, újraTSak : esszenciálisan ugyanazok a tudattechnológiák.

Értelmetlen persze bármire is illúzióként hivatkoznod, - ahogy bárkinek is - hiszen a nagyobb kép olvasatában minden valóság álom, és minden álom valóság, ezt nem csak a Buddha, de még Dr. László András is mondja, így belátható, hogy az említett különbségtétel elvégzésének látszólagos kényszere az egyetlen meghalandó/elvetendő szupertéveszme. Az a valóság, amit annak élek meg. Ahogy a zseniális Robert Anton Wilson mondja : "Reality is what you can get away with."

Tehát az átélt adat - fizikai/nemfizikai - (nincs érdemi különbség, a nap végén) - fetisizálása egy tévedés. Az éberség fetisizálása már optimális, - ezért, ennek eredményeként élsz fincsi testedben, congratulations! - és az optimális éberség

a szeretet.

Ez a tőlünk elvárható minimum, és kurrens maximum. (Tekintettel emberi létezésélményeinkre és felfogóképességünk limitjeire, mely limitek elmosására milliónyi szép, nekünk tetsző téveszmét és színesszagos belső fantazmagóriát kínál az egó. Ezek onnan ismerhetőek fel, hogy általában magunkon kívül nulla hasznuk van mások számára, ahogy érintettük is ezt beszélgetésünk során.)

Mindenki szélhámos, aki könnyed erőfeszítések mentén elérhető szupramegvilágosodást kínál, és ismerni véli a módszert. A misztikust nem akarhatjuk kirabolni önnön minőségéből - abból mármint, hogy misztikus. Számunkra nemhogy a tudaton TÚLI IS misztikus, de önnön éberségünk is. A belső világok felfedezése így természetesen nem jelent egyet semmiféle szupermegvilágosodással, hiszen a belső világok ugyanúgy a rendszer evolválását elősegítő digitális adatpakettek, mint az a meggyőzőnek tűnő szimuláció, hogy a betűimet olvasod. A nap végén, "csak" a tudat szórakoztatja magát új adatpakettek és digitális mintarendszerek - spirituális struktúrák - kikutatásával. Az egészet azért csinálom, hogy ne unatkozzak.

Ily módon, persze a szeretet (azaz az OPTIMÁLIS éberség) az egyetlen, ami valóságos, mert a szeretet - szükségszerűen - az egyetlen kívánatos optimum. Az egész My Big TOE trilógia erről szól, ultimately. Számomra nagyon szimpatikus módon Tom Campbell végig 100%-osan tartózkodik az olvasó egójának történő udvarlástól, amit szerintem nem mondhatunk el a meditációiparról. Tartózkodom az összes olyan programtól, ami azt akarja nekem eladni, ami már az enyém. Könyv alakban komolyabbnak és spirituális szempontból támadhatatlannak tartom az ilyesmit, mert az egy rendezett, újraismételhető forma, - nem kell megint befizetnem, ha szeretném megint elolvasni az oldalt - és az olvasó minőségén múlik, hányszor szeretné elolvasni, mire úgy érzi, csakugyan övé az üzenet, tehát az üzenet jelentése.

Persze csak egyetlen olyan üzenet van, amit érdemes elküldeni, és ez a szeretet. Minden más "csak" invitáció arra, hogy új jelentéstartalmak mentén találjunk vissza a szeretethez. A meditációipar relatív veszélyét abban látom, hogy hajlamos az egóudvarlás felöl közelíteni.

Semmi sem érdekel, ami az egómról szól, de minden más igen.

A Jóisten & Co. mentsen meg mindannyiunkat az egónknak történő udvarlástól. A belső világainkban való gyönyörködés nem haszontalan ügy, de a leghasznosabb ügy-e vajon? Szeretnék néha máséban is.
.
Üdv,

Zoltán

Szólj hozzá!

Címkék: fun isten meditáció unlimited dla Thomas Campbell Dr. László András My Big TOE belső tourism Robert Anton Wilson

Femme Fatale Journey Accidental

2013.07.19. 04:41 GyZ

GyZ gives you the song : Femme Fatale Journey Accidental. Listen in HD please.

Lyrics :

it would be better to do
something entirely to you
your heart is mine to pry

I know that you want me too
I'll make it all up to you
as I'll be dwelling in your sigh

come, come to me as vertigo
and please do unleash
your unrelenting force
that separation of our souls
never sets foot beyond these doors

don't be too scared
I think I love you
how you do that
fuck if I know I know

femme femme fatale
sitting sitting
sitting in the car

journey accidental
with uno femme fatale
with her everything's romantic
I don't care if she's from plastic

Buy this for $1 at :
http://gyzmusic.bandcamp.com/track/femme-fatale-journey-accidental

Buy this and more at :
http://noiseshaft.blogspot.com

Szólj hozzá!

Címkék: pop music journey experimental femme fatale original femme accidental fatale GyZ