Resim hosting: UploadEdit.com

Friss topikok

Az újságírás kinyír, de életben tart míg csinálod

DON'T!

DON'T!

Empatikus Szex-Szociopátia

2015.04.22. 22:38 GyZ

A sex drive kapcsán mire jutottál, Gyulám? Én arra, hogy a két őserő, a yin meg a yang mindig balanszra törekszik, ekként neutralizáljuk egymást a nővel, amikor baszunk. Ez a neutralizációra/balanszra törekvés van mögötte. A tökéletes balansz: Isten.

Üdv,

Jolánka

.

zotika:

.

MÉtÁfizikailag még meg is áll a balanszratörés vitaalapként való megajánlása, azaz, hogy nő és férfi a kétpólusú energiák mentén optimális konfigurációt - és nem mellékesen, új életet - igyekeznek létrehozni. Vegyük viszont észre, hogy minden ma élő nő mögött évmilliók sikeres evolúciója áll, tehát egyiküket sem írhatjuk le úgy, mint tehetségtelen, nullprofitábilis spirituális konstrukciókat. Aki spirituális konstrukció, az a valaki már egy faktor. Annak az oka tehát, hogy a férfiak suttyomban minél több nőt szeretnének megkapni, - egyelőre hagyjuk azokat, akik ezt tagadják - nem más, mint az említett-, nőket illető evolúciós tény felismerésének képessége. Más néven: az empátia.

.

Mert elsődlegesen a szépséget, és az életörökítő profitábilitást látod a nőben. EZ a vonatkozó Ősdinamika. A szexuális vágy simán annak a késztetésegyüttesnek a kérlelhetetlen kifejeződése, hogy közel akarsz lenni mindezen potencialitásokhoz, nyers, a nő által jóváhagyott hatalmat akarsz felettük. Azt, hogy ráhatásod és kompetenciád legyen egy neked tetsző/kellő nő felajzott kéjében, és közel akarsz lenni mindahhoz, amit a nő jelent, mert a nő a hiányzó részed, mi több: legfőbb információforrásod ama kommunikáció során, amit szexelésnek hívunk. Állításom szerint a szexualitás is "csak" kommunikáció. Nincsen fundamentális különbség aközött a tényállás között, hogy "demegbasznám", és, hogy meg is baszom.

.

Az Ősdinamika tehát a nő empátián keresztüli felismerése. Mindig a nő, mint "ÖTLET" tetszik, azaz, hogy egy adott női indivídum hogyan-, milyen egyedülálló személyes evolúciós lelemények mentén deviál az Ősnőtől. Aztán az Ősdinamikát kifejezésre juttatod azáltal, hogy párkapcsolatba kezdesz a nővel. Csakhogy az Ősdinamika ettől persze még nem fogja azt mondani, hogy onnantól fogva ő az ügyet lezártnak tekinti. Az empátiád mentén ugyanúgy fel fogod ismerni a többi nőben is az Ősnőt, mely Ősnő persze ott van a párkapcsolatodat jelentő nőben is, csakhogy a többiben is. És ezt nem lehet elrabolni a többi nőtől. Figyelem! Nem állítom ezzel, hogy ne lehetne olyan, teljesen legitim párkapcsolat, ahol tényleg annyira klappos minden, hogy bár szép-szép a többi nő, de én itt megállnék, Vágó Úr, mert a csajom 99%-os Ősnő a személyes éberségemben, de a maradék egy százalékon osztozkodhat a többi. Létezhet ilyen.

Azonban véleményem szerint egy kiváló párkapcsolat egyik legfőbb ismertetőjegye, hogy NEM TŰRHETI és NEM KÖVETELHETI a szexuális exkluzivitást, ami ugye az egokultúra normarendszerének olvasatában teljesen mindennapos elvárás és követelés. Figyeljük meg, hogy minden ilyen elvárás és követelés az elváró és követelő befektetései mentén rajzolódik mintegy: ki. Az ilyen ego ezzel a műsorral házal spirituális balszerencséltjei körött: "ÉN beengedtelek téged a lelkembe, ÉN ismerlek téged, ÉN vagyok az, aki felé szexuális exkluzivitást kell mutatnod, mert ÉN ezt a megállapodást kötöttem veled!" - gyarló nyomorultkodás, mégha oly gyakori is.
.
Létezik 100%-osan valid párkapcsolat, csak az többek között attól az, hogy ilyen vádbeszédelemek és sértett mondatok nem hangzanak benne el egyik fél részéről sem. Tudom, hogy ettől nagyon távol áll az átlagos tudatminőség, hiszen a bolygón élő egók 99.9999999%-a különlegesnek tartja magát. Éppen azért, mert unikalitásukban persze azok is, jóllehet az egók/emberkarakterszemélyiségek nem kerülnek megőrzésre, hiszen természetes módon termelődnek ki a fizikai valóság elkerülhetetlen kölcsönhatásai és szabályzói révén -  így végső jelentőségük nem mutat túl azon, mint amennyit magukRÓL gondolnak, és minél többet gondolnak magukról, tévedéseik és téveszméik is annál epikusabbak. Mindezek révén teljesen szokványos az, hogy minden, önmagát "különlegesnek" vélő ego csakugyan az, hiszen mindegyiknek megvannak a saját, belső privátnarratívái, örömei és nehézségei. Ez fontos dolog, amíg az adott karaktert játsszák. Csakhogy ezen egoszentimentek campbelli Nagyobb Képben értelmezett jelentősége: Abszolút Nulla. Az egyetlen érték az ego elengedésével történő áldozat bemutatása, de ez nem lebecsülendő. Lásd Bryan Élete, "Ti Különlegesek Vagytok!"
.
A harmonikus balansz tagadhatatlan kizárólagosságának birtoklása és/vagy óvatos vélelme nem fedi le a mindennapi stock-reáliákat, amikor is az utcán sétálva az empátiának köszönhetően 100-ból 99 nő kelti fel suttyomban az érdeklődésedet, és ez nem is elsősorban szexuális előjelű érdeklődés, hanem tényleg, autentikusan érdekelne annak a nőnek a lelke, a személyisége, az egész csomag. Mert olyan leleményesen van összerakva, hogy égeti a lelked a vágy, hogy megismerhesd. De elfogadod, hogy nem lesz ilyen. Szerintem ez a "titkos" (?) férfiélmény. A párkapcsolatodban és az utcán sétáló nőben egy közös van: hogy ugyanaz az Ősnő. DE a párkapcsolati variáns egy olyan energiaforma, amit már megismertél, amiben már megmerítkeztél, és vica, versz-e? Ettől az adott indivídum értéke semmivel sem kevesebb egy józan szemlélő "szemében", hiszen ezek a megszokásdinamikák már az adott ego súlyosan elfogult, szub-optimum asztrálféregtenyészetei, melyek eliminálása de legalábbis fékentartása személyes spirituális ügy, sőt kötelesség. De a már hivatkozott Ősdinamika ettől függetlenül is más nyelvet fog beszélni, és csak abból fog érteni, ha újabb szép nőt lát, de ABBÓL: érteni fog. Tehát az, hogy az empátia nyomán a többi nő szépségét is felismered, az "pusztán" az Ősdinamika kérlelhetetlen parancsa, ami nem fog azzal kiegyezni, hogy ne teljesíthesse funkcióját, azaz, a szépség felismerését. Ezzel kell tudnod együttélni, ha a létezésed mellé releváns fasz is jár. Mert ne legyen kétség, hogy az éberséged szépségfelismerő és életfelismerő kapacitásai fejeződnek ki szexuális vágyként, mert a nő áll hozzád legközelebb a spirituális természetrajz vonatkozásai szerint, hiszen a nő fundamentálisan ugyanaz az éberség, mint te magad vagy, "csak" más rajta a konnektor. ALAS!, analógiák! 
.
Tehát érthető, hogy az egész női étosz egy engesztelhetetlen követelés a nő részéről a férfi felé: AKARJ ENGEM! - és ezt olyan eltagadhatatlan leleménnyel tudják mondani, aminek virtuálisan lehetetlen ellenállni. Plusz, az önerőszaktételszerű "anti-együttérzés" - attól mentsen meg a renCer - nem jár semmiféle profitábilisen megosztható érzülettel. Lásd cölibátus. "Lemondás." Hol van ebben a szóban egy fikarcnyi méltóság? Bénán próbálja alázni a nőt, miközben az elkövetőego gratulál magának. Elfogadom az önmegtartóztatást, EGYETLEN esetben: ha egy férfi TÉNYLEG "túl van" a nőn. Ha az a férfi már ÁTLÁT A PINÁN. De annak a férfinek már nem lesz szükséges "lemondást gyakorolnia", mivel autetikusan nem érdekli a nő, mint hús. Ez a Végső Tökösség egy formája, - miféle (e)go akar persze tökös lenni ilyen áron? - a stock-cölibátus pedig a Végső Töketlenség egy válfaja MINDADDIG, míg a nőt ugyan értéknek ismeri fel az ál-önmegtartóztató, - ál-önmegtartóztató az, akiben vágy ugyan van, de ő akkor sem ám! - de önmagát a cölibátust vállaló aztán akkora mutatványnak tartja, hogy neki akkor sem kell a nő. Átemelkedni nem a vágy legyilkolásával, hanem az ego elengedésével kell. Máshogy nem fog menni. Minden gyilkolás helytelenítendő.
.
Ha igaz lenne, amit mondasz, és megnyugtató módon nyílnók vagy azonnali-, vagy kemény munkán keresztül abszolválható lehetőség a szuperbalansz megteremtésére az éppen praktizáló - élő - nőalanyokkal, - és most kizárólag a férfiszempontot vizsgáljuk, mert nem vagyunk nők - akkor minden férfi autentikusan és boldogan monogám lenne, aki megtalálja élete ultimate szeretet-, és baszópajtását. A reália azonban nem ez. A reális az, hogy minden szexuális érintkezés során a balansz (legalább viszonylagos) átélése és ezáltal szükségszerűen precedensértékű kultiválása a cél, - ezt elfogadom közelítési alapnak - az alanyok/egók pedig "csak" fogyóeszközök e szertartás időtlen-, hyperciklikus - azaz egyidőben számtalanszor történő - kifejezéséhez. 
.
Egomentes alapállásból - amit meg lehet csinálni már gondolatkísérletként is - egyáltalán nem fontos, hogy ki/kit dug, mivel a nap végén, a kozmológiai skálán mindig EGY Ősférfi dug EGY Ősnőt, - vagy (f)ordítva - sőt, a kozmoszon túl valójában "csak" az éberség dugja saját magát - de az embertestet lakó egónak az esetek többségében nagyon fontos, hogy történetesen ő akar dugni, és nagyon fájdalmas neki, ha a feleségét/volt feleségét más bassza, pláne, ha nagyobb apparátussal. 
.
Az egokultúra normarendszerének jegyében az ego követelést fogalmaz meg a másik féllel szemben, jelesül, a szexuális exkluzitivás féregterhes jegyében. Ilyenkor ezt szokás "mondani": "én érzelmi energiákat és intimitást fektettem beléd, ezért elvárható, hogy kizárólag számomra legyél hozzáférhető szexuálisan, "szerelmem"." Ez persze nem kerül kimondásra, de mégis ez az undorító mondat az egokultúa "romantikus alapelvárása". Máskülönben félrekefélsz, téve ezt ama konszenzuális vád terhe mellett, hogy megsértetted a párod érzelmeit, - te démonfattyselejt - akinek az egója elvárta volna, hogy CSAK őt lásd dugandó tézisnek. 
.
Lehet valakivel szuperjó a szellemi interakció és a szex is, és férfiként természetesen emellett is adott, - csak vannak férfiak, akik a kulturális kondicionálás és szociális kondiconálás miatt ezt még maguk előtt is tagadják - hogy szívesen iktatnál MÉG 2398432432 másik nőnél, akiket szintén gyönyörűnek látsz, és akikkel szintén szuperjutalmazónak vélnéd a szellemi intimitást is. A kapcsolatok természetszerűleg és szükségszerűleg többet jelentenek, ha van bennük intellektuális és érzelmi befektetés is, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne valid azonnali vonzerők hatására is akár szexelni, tehát most nem prűdségről vagy prűd_seggről beszélünk, lasjflksa.
.
A kapcsolatok rákfenéjét általában épphogy a szerződésszerű befektetés ténye jelenti, mert a szerződésszerű befektetés tényével szokás revolverezni a másikat, mármint az ego kultúrájában. "Hogy néztél arra a fickóra??" - a legnyomorultabb férfikérdés, ami minden másodpercben elhangzik a bolygón, többször is. Alapötletként elfogadom, amit írsz, mármint, hogy balanszratörekvés esete forog fent. De elvetem azt a dormáns implikációt, hogy a balansz kiépítésével megszűnne a balanszkiépítésre való további vezérlet MÁS női egyedekkel. Tehát szerintem hamis az az állítás, hogy ne érdekelne a többi nő, ha történetesen van nőd. Csak ezt nem komilfó bevallani. 
.
Tehát nő, mint ősötlet, azaz Ősnő alapvetően, mint Idea: "egy van", - csak virtuálisan végtelen alakban - mert férfiként mindig ugyanazokat az energiákat akarod és tudod cirkuláltatni mindegyikükkel, viszont ugyanazon jelentés megannyi TSudás maszkot - testet - visel, és az empátia alapú-, elfogulatlan értékfelismerő képességed egyik evolúciósan sikeres nőre sem fogja azt hazudni, hogy "nem kéne". Minden individuális nő egy szuperizgalmas együttes közelítés ÉS deviancia az Ősnőtől, ezért szinte már természetellenesebb azt mondani, hogy "nekem csak ő kell", mint azt mondani, hogy "de igaziból mind kéne ám, mert suttyomban mindegyiket szuperleleményesnek és szupergyönyörűnek látom ám, bocs." Déenesparancs van minden nő megkapására. (Vircsüli.)
.
Arról pedig, hogy minden nő kéne, a rendszer teher, persze. A rendszer az egók lesajtolásában érdekelt, mert egótlanul kerülsz közelebb lényegedhez, és ezért kifejezetten hasznos, ha az egója fáj valakinek. Mert akkor lehet tudni, hogy még van. Szerintem ez simán optimalizálás, semmi más. Mert a felvetendő kérdés a következő: azért kéne valaki felé szexuálisan exkluzív lenned, mert érzelmi energiákat fektettetek egymásba? Mennyit ér az olyan érzelmi energia befektése, amelyek mellett mással már szexelni sem lehet? Ez nem azt jelenti, hogy "kell" is. Hanem azt, hogy lehessen szexelni, ha bárki megkíván valakit, és van rá fogadó kész_segg. Bocsnemhagyhattamki.
Az egofájdalom optimum ökonómiájáról beszélünk. Ha bármi dolog miatt, amiben senkinek sem kell sérülnie, valakiNEK az egója mégis sérül, az a Sátán Szityu Balansza, a Sátán Szityu pedig minden esetben az az adott ego, akinek az fáj, hogy éppen nem VELE basznak. Hanem vele mindig csak KI-basznak. Véredény?

Szólj hozzá!

Címkék: szex

A bejegyzés trackback címe:

https://mediaplayer.blog.hu/api/trackback/id/tr877390430

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.