Resim hosting: UploadEdit.com

Friss topikok

Az újságírás kinyír, de életben tart míg csinálod

DON'T!

DON'T!

Valláskárosultak

2013.11.12. 00:16 GyZ

Szuperjó vallás-leoltás. Minden dörgedelmével egyetértek a gyereknek.

Anonim alkoholista :

Igazat beszél, de ez azért van, mert a tanítás ki van forgatva önmagából és el van torzítva az ember által, a ténylegesen monstruózus egyház által. Ha nem lenne vallás, akkor is találnánk okot arra, hogy megöljük egymást. Ez is egy instrument lett sajnos az emberiség kezében, hogy kontrollálja és félelemben tartsa az emberi közösségeket.

Az eredeti tanítások ugyanakkor magasrendűek. Ami ezoterikus, az autoteisztikus (Atman=Brahman avagy Eckhart mester szavaival „A szem, amellyel Istent látom, ugyanaz a szem, amellyel Isten lát bennem: szemem és Isten szeme egy szem és egy látás, egy tudás és egy szeretet.”) és az magasrendű. Sajnos a tanítás nem lett realizálva, helyette el lett torzítva és fel lett használva hatalmi-uralmi célokra.

zotika :

https://www.youtube.com/watch?v=8ISylK4g6UM

Nézd meg ezt az indoktrinált, hülyénvigyorgó beszart négert. Ennyire telik ennek a szorongó lénynek, amikor történelmi léptékű, akkurátus anatómiai analízist hajtanak végre asztráldögvészterhes hitrendszerén. Az egész interjúban benne van a LÉNYEG, amikor Hitchens közli, hogy nincs szüksége keresztényi jóváhagyásra ahhoz, hogy kiröhöghesse a kereszténység eme eltorzított formáját. Kezsöl négyezer éven túl korszerűség-kozmoszok választják el a két fickó gondolkodásmódját. (Bocs ezekért a pontokért a szegmensek között, máshogy "összeesik" a szöveg.)
.
"Magasrendű." Már megint. Mihez, kihez képest? Ki az az autoritás, aki erről megmondja az ultimatét? Erről szól az egész interjú. És ez kulcskérdés. Saját, meglelt spirituális kapacitásaidon túl NINCS MÁS spirituális autoritás, és ezek a kapacitások átruházhatatlanul a sajátjaid. Magadon kívül - no pun intended - mást tanítani csak a viszonylagos arrogancia talajáról lehet. Tanárként fel kell tételeznem, hogy akit tanítok, az tudatlan. Aki tanításra vágyik, szükségszerűen tudatlan is, ugyanakkor az általa felismert inkapacitás egyszersmind új potenciál ígéretét búgja. Ha rájövök, hogy nem tudok saját hatalmamból repülni, akkor rájövök arra is, hogy valójában akár tudhatok is. Aki tanításra vágyik minden idegszálával, az már eleve tanul. De a legjobb tanulás a gyakorlat. Itt a spirituális tanulásról beszélünk, az pedig nem nehéz: ne légy genya. Ez mind a titkos tudás, buzikám.
.
Persze, hogy a tudást át kell adni. Ha KÉRIK. De a tudás, amit át LEHET adni, az a tudás végső soron evidens. Azt "csak" gyakorolni kell. Nem kell megájulni a tudástól. Hanem birtokolni kell. Az enyém. Tudással is ugyanolyan reménytelenül kiszolgáltatott vagyok a létezés misztériumának, mint tudás nélkül. Nincs fundamentális különbség, és ettől csak gyönyörűbb. Mert persze "tudás sincs", a tudás, mint tézis is "csak" fétis, gondolatkísérlet, megegyezés, egy adott alrendszerhez tartozó kultúra. Amit itt tudni vélsz magadról, annak zéró értéke van egy másik szimulációban.
.
Nem kell megájulni a "tárgyi/világi tudástól". A spirituális tudástól attól pedig pláne nem. Hanem azért kell tudni, gyakorolni, mert ez egy remek módszer a hatékonyabb organizálásra. Az olyan tudásszerzés, mely közben nem szórakozok jól, egyáltalán nem érdekel. De ennyi történik "csak", a tárgyi tudás birtoklásának ténye kizárólag egy egóudvarlás szinte. A lényeg mindig az, hogy mit hozok létre a tudással, - fun - nem az, hogy egy lexikon legyek magamnak, és azzal a produkcióval házaljak, hogy deénmegtudommondani, hogy. Folyamatos inadekvátság-vélelem hajtja az ilyen tendenciákat, mert amíg ezeknek hódolok, addig csak rólam, és a hátbaveregetéssóvárgásomról van szó. Ebben az alapmotiváltság bizonyosan nem lehet más, mint az önpromóció, és annak is silány nyershajtásai.
.
Aki JÓL önpromótál, ahhoz JÖNNEK. Aki SZARUL, az másokhoz MEGY. Az önpromótálásban van valami fundamentálisan lealacsonyító. Aki önpromótál, és ezzel nem ért egyet, az szívszorítóan szuprahülye.
.
Más. Nemúgyám, gihi! Eleve kijelenteni valamiről, hogy magasrendű, egy alantas, hipokrita álláspontnak tűnik, mert szükségszerűen azt implikálja a kijelentő, hogy neki aztán magasrendű területekről van szerencséje az eseményfelületek szemlézésmegejtésére, és mint ilyen, neki messzemenőkig módjában áll jóváhagyni/approve-olni, hogy "igen, EZ magasrendű. De AZ ott, na, AZ kérlelhetetlen/relentless fekália, Ferikém." Mindez mindennapos viselkedéstechnológia a vallásokban.
.
Már nyaláboltuk a téziskísérletet, mely szerint semmitől sem vonhatod meg a magasrendűség minőségét, aminek hatalmában áll manifeszt kifejeződnie. A téveszme is magasrendű, haaaajajajaj! A szeretetben nem az a Végső Poén, hogy Végsőn Magasrendű, hanem az, hogy a szeretetteljesség pozíciójából látod azt, hogy ultimately senki és semmi sem zárható ki a magasrendűség - A SZERETET - köréből. 
.
Mutassatok nekem magasrendű kudarcokat, tele van velük a tudatrendszer, és ezek mind legitim kreálmányok, erőfeszítések sarkalatos kulminálásai, adatkincsek, adatkódexek. Az általad nagy odaájulások közepette fetisizált "Szent Szövegek" sem mások/többek ennél, - a tudatevolúció elősegítésére hivatott adatkísérleteknél, mármint [csakúgy, mint beszélgetni egy másik emberrel] - mert ha önnön vállalásaik mentén vétózhatatlanul és csalhatatlanul sikeresek lennének ezek a "Szent Szövegek", úgy akkor instant portálokat nyitnának létezéspakettek és létezésNÍVÓK között, amúgy high fantasy/dark fantasy stílusban, end of story. A portál viszont én magam vagyok, "Szent Szöveg" nélkül is, és ironikusan.
.
Tehát eme tudati artifactek kapcsán magasrendű tévedésekről IS beszélhetnők, de a létezésük ugyanúgy szép, hiszen legalábbis precendensértékűek. Négerbaba is az. De az ő hitrendszere egy többezer éves, HIBÁSSÁ torzított precedens, - kontroll, szabadakarat-interferálás, ami a testet öltött gonosz - és mégis van, aki még MINDIG ezt a sorozatot nézi. Aki ezt még mindig beszopja. Haragvó Isten. Ki hallott még ilyen nevetségeset? Hogy az Állítólagos Mindenhatónak arra telik, hogy be legyen gőzölve 24/7. "But he LOVES you!" - copyright by Carlin. Felfoghatatlan sötétség motiválja az ilyetén istenmodellt. De akiknek még ma is ez kell, őket nem szabad, és nem is kell ebben meggátolni. Nektár nékik e relatív (?) méreg.
.
"Tanítani" azt lehet, aki vagy 1. szellemi világtalan, és vagy 2. retteg. Ha mindkettő fennáll, - ezek messzemenőkig kombatíbilis tendenciák - úgy azoknak, akik ilyen pozícióban sínylődnek, számukra azt tanítanak, amit akarnak. Ezért nem kell könnyeket hullajtani. Aki megcsalatásra VÁGYIK, meg fogja keresni, és meg fogja kapni, mert mindig lesz, aki megcsalatást KÍNÁL. Így van rendjén. Ha kihúzod a férget a szarkupacból, boldogtalan lesz, és vissza akar menni. Tehát a tanár "csak" emlékeztet saját "vég"kapacitásaidra, ahogy tanulás közben is ezt tennőnk.
.
Kapcsolódó főpszichózisom arra a gyanakváskísérletre mutat mintegy : RÁ, hogy mindenki saját magáért vallásos, - a saját egója iránt érzett mérhetetlen meghatottságtól, hüpphürüpp, hát ez van, az egót trónfosztani nem lehet, de elengedni, AZT igen - ebből látszik, hogy az egész kérdéskört silány minőségű motivációs dinamikák működtetik. Silány téma. Mindenki magáért van benne meghatva. Ehhez nem kell semmi, csak az egó. Sehogy sem vethető össze a nőétosz perennialitásával, példának okádék. A nők menőbbek istennél, és isten, ha esze van, ezzel egyetért.
.
Ha poénból - vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz poén - megengedjük az Illuminátus-konspirációt, és valaki aztán azt mondaná, hogy az összes vallás Illuminátus méregkeverés, ráérzésszinten simán megadnám a "szerintem melegszik!!"-et. De az Illuminátusgyűlölség is egy téveszme - azt kapják a vallásos báránykák, amit kérnek, és ők ezt kérik, mert jelen pozíciójukban ENNYIT VAN kapacitásuk kérni. Gyönyört, meg megváltást, meg szép dolgokat maguknak, a saját gyönyörűségükre. Pedig ezek a buli alapfelszereltségéhez tartozó szajrék, - én legalábbis erre gyúrok, lehet rémitgetni a pokol ígéretével, de én oda is csak úgy mennék, hogy az egy szórakozóhely, és akkor az is lesz, vágod? - és ők saját deviálásaik helyességvélelmeiért mennek ölre egymással. Pedig a tévedhetőség megengedése olyan szépen simul a belső béke kezébe!
.
De a fundamentalista szemléletmód nem enged meg semmit a félelmen és rettegésen kívül. Belsőkozmoziszonyban rettegő, titkosbelsőkönnyeket vámoló nyomorultak ők, akiknek fogalmuk sincs, hogy ezt nyomják, és nem is értenének belőle semmit sem, ha felvetnéd ezt nekik, de még lehet, hogy le is gyilkolnának érte. (Kezdetnek.)
.
Ezek a "magasrendű tanítások" - az Eckhart idézet pl. - pedig 24/7-es spirituális "sejtelem-evidenciák", - szuperül megfogalmazva egyébként - de CSAK AKKOR, ha értjük őket. Mert ki meri kijelenteni, hogy érti 100%-ra? Nem elvitatva Echkharttól, hogy értheti csakugyan. Nem intézek kihívást efelé a lehetőség felé. De fenntartom, hogy nem lehet elmondani valakinek, hogy ez az idézet mit jelent, ha el kell mondani valakinek, hogy ez az idézet mit jelent. A szavak "csak" tükrözései a primordiális jelentésnek, és a jelentés is nagy valószínűséggel CSAK sejtelem!! Embertestet lakva szinte nagyon tutira mindenképpen, alighanem. Tévedhetek, és köszönet ezért God & Co. - nak!
.
Istentől, mint koncepciótól elvárható, hogy ne találjunk fogást rajta, és így misztikusnak dukál lennie. Isten egy metafora. Isten - az étosz, mármint - így jelen pozíciónkban szükségszerűen overrated, ha úgy tetszik, hiszen jelen pozíciónkból Isten megfejtése lehetetlen, amikor meg már megfejtettük, úgy praktikusan már azonosak vagyunk vele, és ott új kihívások dukálnak. Galaxisok megteremtése nem csodának, hanem magától értetődőnek tűnik. Antropomorfizálni istent semmi mást nem jelent, mint magunknak udvarolni. Emlékszel, mit mond DLA? "Ami létező, az már nem Isten." Isten az emberi tapasztalatpakett saját halhatatlanságsejtelmének szükségszerű terméke, afféle önmegnyugtatásul. Félni mindig lehet, és sokak számára ez morális közelettség egy olyan létezésélményben, ahol enyészettel, halállal van fenyegetve a fizikai test. Mindenki tudja, hogy meg fog halni, de el nem hiszi senki. A halálról mindenki ugyanannyit TUD: semmit. Ez kitűnő táptalaj a félelemhez. Mindeközben, notifikáljuk a következőt. A béke ingyenes. Lehet, ezért nem kell sokaknak.
.
Istennek lenni a fizikaiban egy "job", egy meló, de csak itt, ebben a szabálykészletben. Máshol ez már fel sem vetődik, úgy vélem. Hogy miért? Gyanakvás: isten egy szükségszerű kiskép-kísérlet, - intellektuális és spirituális mutatvány, tudatevolúciós kísérlet a fizikaiban - és ha szintet lépsz, praktikusan istennek lenni a legalapvetőbb minimum, ami elvárható attól a szinttől. Engem nem hoz(na) zavarba, ha azt élek át amit akarok, azzal, akivel akarok. Itt, a fizikaiban is ez történhetnők, "csak" az adatot kell megkapni hozzá. Ez az egész videojáték kultúra alapja is, ennek a perenniális vélelemnek a folytonos kikutatása, újrateremtése. Rakjatok rakétába egy rózsaszín csizmát viselő Lady Gagával, és rózsaszín csizmát viselő Lady Gagával fogok rakétázni. Bújjátok könyveiteket titkos tudást szomjúhozva, és titkos tudást fogtok szomjúhozni, könyveket bújva. Nem létezik olyan hatalom, mely meggátol ebben valaha bárkit is.
.
Tanítani végső soron - és végértéken - lehetetlen. Mást hinni végső soron arrogáns. BÁRMIT hinni is arrogáns, mert a hívő elvárja, hogy univerzumok engedelmeskedjenek az általa tartott hitnek. Ahogy Campbell írja/mondja, akkor HISZEL, amikor nem TUDSZ. Mert ha TUDSZ, nincs miért HINNI. A logika kérlelhetetlen, ezért félnek tőle sokan. Így persze szinte szükségszerű, hogy amit valaha megtudsz, azt fensőbb önmagad szintjein tudtad mindig is, "csak" a vonatkozó patternkészletet kell újraértelmezned, ez pedig terepgyakorlatként része a fizikai valóság optimalizáltságának. Új, unikális interpretációs felületekkel gazdagodhat a már létező adat, sőt a valamirevaló adattól az eme tudatszolgáltatás kielégítésére képes kapacitás messzemenőkig meg is követelendő. Ha mindig ugyanazt jelentené egy Bakk-fúga, akkor senki sem hallgatná meg többször. A fúgának nem létezik helyes/befejezett értelmezése, csak értelmezéseI, és egyik sem helytelenebb a másiknál.
.
Notifikáld, hogy a kérdéses Bakk-fúga minden meghallgatás nyomán újrateremtődik az úgynevezett "semmiből", mely "semmi" persze a "bármi" ígérete/szavatolója, azaz minden potencialitások kimeríthetetlen gyűjtőhelye. Az időtlen idők óta változatlan, real deal, originális őskáosz ez, - instant csatlakozáshoz/hozzáféréshez hunyják le szemeiket és lássák, amit kapacitásukban áll - mely őskáosz grandiózus flexibilitással enged teret rendnek/organizációnak, - low entropy sex machine - mindahányszor jelentést kutatva világítasz bele e perenniális őskáosz fincsi, virtuálisan véghetetlen potenciáltestébe. Mindezen (b)(f)elül, itt az idő kulminálni. Lehet "jól" vallásosnak lenni. De akkor ki sem derül.
.
A "monstruózus"-on majdnem elmosolyodtam.

Szólj hozzá!

Címkék: fun vallás isten digital

A bejegyzés trackback címe:

https://mediaplayer.blog.hu/api/trackback/id/tr695628450

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.