Resim hosting: UploadEdit.com

Friss topikok

Az újságírás kinyír, de életben tart míg csinálod

DON'T!

DON'T!

Illuminátus Szimbolika a Populáris Kultúrában

2010.09.13. 07:36 GyZ

avagy Tágra Zárt Eszek

Kinek értelme vagyon, számlálja meg a Stanley Kubrick halálának időpontja és 2001. január elseje közötti napok számát, mert emberi szám az, és annak a száma hatszáz és hatvanhat.

Kubrickot felesége találta holtan négy nappal azt követően, hogy minden idők egyik legjelentősebb filmrendezője leadta a Warner Brothers-nek az Eyes Wide Shut - Tágra Zárt Szemek - című mozi végleges printjét.

Visszaemlékezések szerint a film leadásának időperiódusában Kubrick kitűnő formában volt, semmi jelét nem mutatta kimerültségnek avagy letargiának, halálát mégis miokardiális infarktus okozta. Hetven évet, hét hónapot és kilenc napot látott.

7 + 0 + 7 + 9 = 23.

Ám a 23 enigma mellett, mely szerint a 23-as szám rengeteg balszerencsés eseményhez, katasztrófához, veszedelmes intenzitáshoz köthető, - október 23, valaki? - különösen figyelemreméltó szinkronicitás a már a felütésben ajánlott rezonancia, mely Kubrick halálának időpontja, valamint a filmrendező életművének ismeretében roppant jelentős, 2001. I. 1. naptári időpont között rajzolódik ki. Kubrick egyik alapvető jelentőségű mozgóképes deklarációja a minden idők egyik legrigorózusabb sci-fijeként monumentkedő 2001 Űrodüsszeia, így különösen nagy pech, plusz egy jó adag BAAAD, BAD MOJO szükségeltetik, hogy Kubrick PONT ama napon intsen búcsút a földi teendők konvolutált szöveteinek, mikor még éppen 666 nap választja őt el filmtörténeti kikeltésének játékos-grandiózus-, időpontbéli realizációjától.

Az "Összeesküvés Elmélet" szerint Kubrick a Tágra Zárt Szemek kapcsán túl sokat mondott és mutatott valamiről, amiről TUDOTT. Valamiről, amiről a nézősereg elsöprő többségének fogalma sem lesz, mert nem is lehet. A Tágra Zárt Szemek ügyesen konstruált, és mesteri módon prezentált karakterdráma, szerelmes szex-, és szívmolesztálás-NAK tűnik, ám Kubrick filmszövete ezúttal is - lásd Mechanikus Narancs, majd alant - valósággal hemzseg az olyan transzmisszióktól, melyek felvételére esély sem mutatkozik, amennyiben a néző ébersége, a néző radarjai nincsenek bekalibrálva azon értelmezési erőkeretre, melyet a direktor lépten-nyomon súlyos-játékos szimbólumnyelvet alkalmazva sziluettezik a gyanútlan birkaszemek előtt.

"Eyes Wide Shut" - "Szemek Tágra Zárva". Illuminátus alapfilozófia és alapattitűd, az egyezményes konspirációélmény dicsőítése és kifejeződése. Mindegy, mekkora aljasságot művelsz, mert nem is láttam. Szemem tágra zárva. Mindegy, mekkora aljasságot művelek, mert nem is láttad. Szemed tágra zárva. Gecik vagyunk, de együtt. De kicsodák MA az Illuminátusok, és mi köze mindehhez Kubrick itt tárgyalt letéteményének?

Az Illuminátus konspiráció (¿?) robosztus, monumentális témaszövedék, melynek kutatása során olyan helyekre jutsz el, ahol jobb letenni a féltve őrzött komfortélményedet a portán, és felkészülnöd rá, hogy a valóság nem csak rosszabb lehet mint amit elképzeltél, hanem annál is rosszabb, mint amit el TUDNÁL képzelni.

Egy cikk, egy riport akkor lehet - esetleg - olvasásra érdemes, ha minél kevesebb szó esik benne a cikk szerzőjéről, de e téma kapcsán képtelen leszek - puff neki! - elvonatkoztatni kurrens szubjektumomtól, jóllehet ezúttal mindez szükséges, sőt reményem szerint gyümölcsös is lehet annak szempontjából, hogy rögvest kísérletet tehessek egy olyan valóságélmény megajánlására, ahol anélkül válik lehetségessé bekalibrálni magunkat erre a témára, hogy :

1. lelkes hobbysta-őrültségként diszmisszáljuk az egészet, visszatérve kedvenc komfortélményünk imádatának nyalábolásához, avagy

2. mi magunk őrüljünk meg félelmünkben abban az esetben, ha a téma magját alkotó-, egyébként nettó embertelenség merő sötétsége és szenvtelensége azzal a gyakorlatias nyersességgel zuhan a puszta pszichére, mellyel : rázuhan majd, csakugyan.

Mert rázuhan, és eljön a pont, ahol már attól vagy meglepve, hogy már meg sem vagy lepve. Egy kurrens, vonatkozó elmélet szerint a 2012-es Maya "apokalipszis" nem a világ végét, hanem egy új megszületését jelenti majd. Az emberiség e teória szerint ketté válik : azokra, akik képesek felfogni, elfogadni és megrágni az igazságot, mely, mint látni fogjuk, roppant szervesen kapcsolódik az Illuminátus teória(?)témakörhöz, és azokra, akik valamiért - nem. Lehetséges, hogy játék az egész, hogy egy szó, egyetlen betű sem igaz belőle. Lehetséges, hogy Stanley Kubrick, és mint látni fogjuk, Lady Gaga és az Óz a Csodák Csodája szerzője pusztán saját magukat szórakoztatják egy egyezményes, okkult szimbólumrendszer perzisztens, már-már sikolyszerű exhibitálásával. Ha mindez igaz, és MINDAZ, mi következik, nem igaz, akkor minden oké. Na de! Ha mindez igaz, mert MINDAZ igaz, akkor érdemes lehet elmenni addig a pontig, ahol saját magunknak tesszük fel a kérdést : mi légyen azon Igazsággal, mely a saját komfortzónánkon KÍVÜLRŐL érkezik? A válasz nem lehet más, minthogy nem megengedhető, hogy bármely Iszonyú Igazság rákot és diszkomfortot csempésszen a fejünkbe, hiszen éppen e rák anatómiája az, mely ott tart és ott börtönöz majd minket, ahol lényünket mindig is tudni akarta eme Iszonyú Igazság a saját maga által deklarált, ordas jogon : sötétben.

                                    Illuminátus Gyorstalpaló következik.

                                    ENNNNNNN - Jooooooooooooooooooooooy!

Az itt következőek távolról sem exkluzív információk, éppen ellenkezőleg : tele van velük az Internet, sőt a riportok, jelentések alapossága, mi több, nevesített konkrétumtartalma messze felülmúlja azt a pármondatos, bevezető jellegű invitációt, mellyel hamarost a cikk következő-, az Illuminátusok szimbólumainak popkulturális felszínrebukkanásait tárgyaló szekvenciáját ajánlom meg. Tehát mindaz, ami most következik, korántsem a kerék újrainventálása, pusztán kísérlet a figyelem és éberség pozicionálására azon olvasó előtt, aki még érintetlen a téma kapcsán. A cikk végén számos linket ajánlok, melyek nyomán remekül el lehet kezdeni kutakodni. Ha pedig a háztetőről talpig felfegyverzett paratrooperek ereszkednének le, hogy berúgják az ablakodat és lesokkolózzanak, akkor : sorryka vok.

Bevezetés

A Tágra Zárt Szemek a ránk telepedő Rosszullétről szól. Audio-vizuális diagnózis. Kubrick elmondja nekünk, hogy a többségi társadalom hamisságbálványokra és hipnózisokra épül, melyeket precíz szándék nyomán konstruál meg a nárcisszista elit, médiamanipuláció révén rajzolt valóságélmény ópiátjával kábítva az ébertelen tömeget. A tömeget, mely merő gyönyörűsége a szemekre kötött kendő dícséretével azonos, biztosítván így a megtévesztés zavartalanságát. A parazitisztikus romlottság számolatlan színes álarc mögött bújva tekinti és instruálja ébertelen, szedált szolgáját, kinek illuzórikus kontroll-játékokat és attrakciókat vet, zavartalan űzve prím, egyetlen agendáját : a hatalomgyakorlást.

A Tágra Zárt Szemek a kései imperialista kapitalizmus szükségszerű abszurditását láttatja, ahol fogyatkozó erőforrások közepette követel magának érvényt a "Végtelen Gazdasági Növekedés" nonszensz-ábrándja, mely elkerülhetetlenül hízelgi a korrupció petyhüdt keblét, hiszen mindazok, kik nagyobb mozgástérrel rendelkeznek mint a környező érdekek, mindent készek megtenni pozícióik szilárdításának és potenciális konkurrenseik neutralizálásának érdekében. A titkos szektatestek puszta természetüktől fogva Köztársaság ellenesek, és mint ilyen, nem barátai a Köztársaságnak, mindössze a Vagyonnak, melyet a Köztársaság megteremteni képes.

Mi alkotja hát a Fekete Okkult Magját? Mi hát a Fekete Okkult Szíve? Nem más ez, mint megszerzése annak, amit AKARSZ. Megszerzése valaminek, MAGADNAK. Tárgy, személy, fogalom? Magadnak akarod, hogy hatalmad legyen felette. Még akkor is, ha ez a "valami" egy esemény, és nem ujjaiddal tapintható kommoditás, a governáló elv változatlan : magadnak, magadért. Magadtól, a saját megelégedésedre és szórakoztatásodra. Ez a Fekete Okkult Szíve. Esszenciális MATERIALIZMUS.

Minden fekete okkultista előnyhöz és hatalomhoz akarja juttatni magát, kivétel nélkül. A Tágra Zárt Szemek a Tom Cruise karakterén esett szerelemseb forradástestén kelti életre e fekete lyuk szimbolikus ősélményét, mely természetétől fogva vak, éhsége pedig : csillapíthatatlan. Nem tudja, mit akar, de AKAR. És míg nem TUD, addig a legbiztosabb módja prezerválódásának, ha minél erősebb pozícióba kerül, melyből - "majd egyszer" - megtudhatja.

A hatalom elvesztésénél csak egyetlen ijesztőbb dolog van : a hatalom megszerzése.

Kubrick választása főszereplők gyanánt korántsem véletlenül esett az akkor még házaspár Nicole Kidman-re és Tom Cruise-ra : ők hús-vér, valós karaktertipológiák Kubrick megélésében. Ők az Igazi Megcsalatottak, az úgynevezett Boldog Életet Élők. Trófeafeleség, trófeastátusz, trófeaélmény. A kormányzó elit által felkínált kellékek és attrakciók maradéktalan élvezői. És mégis, mi marad saját jogon megélt attrakció és kedvtelés gyanánt? Egymás lelkének - szinte már fergeteges módon - szükségszerű legyilkolása. A női lélek ösztönszerűen tapintja ki az inherens-, Valós Ürességet, és ismeri fel benne önnön tükörképét. A hús instantpoézisén át követel gyógyírt e keserű tapasztalásra, elmulasztván felismerni, hogy kedvtelésjátéka nem a dormáns problémamag megoldását kacsintja, ehelyett az általa konstruált spirituális kelepce újbóli, kimerítő lelakását ígéri csak.

E két szép, egészséges, fiatal ember érzelmi idióták és analfabéták módjára viselkedik, annyira kondicionáltak már a markánsan deformált önképjegyek szuggerált béklyóitól. Mégis, a NŐ az OKOSABB, mert ő őszinte, és szíve tudja, hogy a kelepce, mit magának alkotott : romlott, ocsmány. E buta Férfinek nem marad más, mint a sértettség és a dacélmény megélése, sármját bevetve veszi nyakába a puha testű kéjt, csakhogy a feleségének történő spirituális segítségnyújtás helyett mielőbbi pinatöcskölgetésbe bonyolódhassék az ócska közhelybosszú jogán. Azaz : amint érdemi spirituális dilemma vetődik fel, a Férfi megbukik, és szinte már közhelyszerűen nyomorult emberi minőséget demonstrál.

Ez a minőség alapvetően határozza meg Tom Cruise filmbéli karakterét. Bill Harford - Harrison Ford nyomán, Kubrick ajánlásával, valóban - soha sincsen a pivotális jelentőségű események irányításának pozíciójában. Jóllehet intellektusa, viselkedése, mi több : látszólagos spirituális integritása - a látszat, tehát - kifogástalan, az őt működtető erőforrások végül mégis a végletes tanácstalanság és a legelemibb ösztönök megélésének vágyára redukálódnak.

Szexállat akar lenni, mert neki ez JÁR ekkora seb után.

egyúttal :

Szexállat akar lenni, mert neki EZ jár ekkora seb után.

Eddig tart a modern Alfahím spirituális ébersége. A film egyik tetőleges pontja kapcsán Kubrick Billt és a nézőt egy bizarr álarcos összejövetelre "invitálja". Invitálja, valóban? NEM. Nincsen helyed ott, ahogy nincsen helye Billnek sem. Nem látnak szívesen, mert nem is létezel. Kis szar vagy. Ahogy szar a szavad is. Figyelemreméltó az ajtó-szimbolika a jelenetben : Cruise számos robosztus nyílászárón lépdel keresztül, számos ellenőrzőpontot maga mögött hagyva, hiszen birtokában van a Tiltott Információ, a Literális Maskara. Erőteljes jelképrendszer ez, mely remekül példázza az életélmények kapcsán kedv-, ízlés-, és személyes lelki alapstruktúráltság szerinti ügybuzgalommal orrtőig nyalható szerves ülőalkalmatosságok nyomán KIÜGYESKEDETT előremenetel-, promóció időtlen intézményét.

Junóvat!? Ha elég sokáig nyalsz, ihatsz velünk. Ha még tovább nyalsz, ehetsz is velünk. Ha a Továbbon Túl nyalsz, megnézheted, hogyan dugunk. És ha a Továbbon Túli nyalás mellé szubmisszálod nékünk csinci kis lelkecskédet használatra, úgy EGYSZER MAJD maszturbálhatsz, miközben mi megkúrjuk egymást.

És ki tudja, hol áll meg e társadalmi ranglétra, és ki tudja, elindult-e valaha egyáltalán bárhová is. A soron következő Titkos Körben, Belső Szanktumban is ugyanazokat az ősarcokat látod, csak ők gazdagabbak. Életenergiádat ezen soron következő Belső Körök megközelítésére fordítod. Senki sem mondja azt erre : "nahát, ekkora csoda baromságot!", mert mindenki részt akar venni benne. Mindenki látni akarja, mi van a tetején. Kubrick már látta, és megmutatja.

It is not a good day, if you are not looking good.
This is the best party that I've ever been to.
Today I asked for a god to pour some wine in my eyes.
Today I asked for someone to shake some salt on my life.

Look!
Everything's spinning
We're on the ground
Never cheer before you know who's winning

Don't make a sound!

Sniff the glass and let it roll around on your tongue.
Let me introduce you to someone before the party is done.
Someone to look to in Need, or in Want, or in War.
If you give him Everything, he may give you even More.

This is the best party I've been to.
This is the best party I've been to.

Don't let me die with that silly look in my eyes.

Faith No More, King for a Day

Az elit évszázadokkal ezelőtt felismerte már ezt a szociális dinamikát, és vált felismerése által : önmagává. Billnek nincsen helye ezen a bulin, és éppen ez a torz izgalom-, a dormáns, szükségszerű, titkos Kitaszítottság tapasztalata az, mely új, érdemi táplálékot jelent valójában szívszorítóan tanácstalan, blatánsan kondicionált életélményének. Bill egy nyomorult Kukkoló az összejövetelen, és nyomorult Kukkolóvá válik a Néző is. Az Úgynevezett Hatalmasok Szentségtelen Szórakozásának effektív előkészületeit szemlézed. Úgy hívják őket : Illuminátusok.

Alant jelenet Stanley Kubrick Tágra Zárt Szemek című filmjéből, mely egy Illuminátus szexmágia-rituálé bevezetését és kapcsolódó alaphangolását kínálja.

You will kindly remove your mask.

Az Illuminátusok egészen az Ókorig követhetőek vissza, lényegiségük a sátáni eszmék, ideák imádata, működésük alapeleme a titoktartás, és megalkuvásmentes szekuralizáció. A Vér : Minden. Céljuk, nemes egyszerűséggel a Föld bolygó - a teória szerint jelenleg egyébként megvalósult - kontrollálása. A mai Illuminátus rend csúcsán 13 elit családi vérvonal regnál, és fejti ki konspiratív, a globális valóságélményt alapjaiban meghatározó tevékenységét mint a gazdaság topkategóriás szuperragadozói, politikai szuper-döntéshozói. A titkosszolgálatok is Illuminátus frontok, melyeken keresztül a szervezet mintegy a háttérből fejti ki működését, ahogy a Walt Disney brand state of the art mesefilm-kikeltései "sem egyebek", mint a tömeges tudatkontroll variánsai, melyek gyermeked lelkébe és retináira rajzolnak örök mintákat.

Az Illuminátus rend legalapvetőbb nyersanyagforrása az ember, legalapvetőbb kommoditása pedig a hatalom. Buta baromként csodáljuk varázslataikat, tapsolunk attrakcióikhoz, részt veszünk az általuk jóváhagyott és működtetett megosztás-játékokban és a demokratikus választásokon, kedvükért anyázza a jobb oldali a bal oldalit, a fehér a négert, szórakoztatásukra leöljük egymást, és azt a médiát fogyasztjuk, mely az ő megelégedésükre és jóváhagyásukkal formáltatik és prezentáltatik elibénk. Újra csak : ez a teória, (?) vagy, ha úgy tetszik : a nem-is-annyira-szomorú, mint inkább valósággal logikusnak tűnő valóságvariáns.

A száj ott becézi a tagadás önkéntelen ősélményét, mikor szembesülsz mindazzal, mit jelent az ember, ha nyersanyag csupán, csakugyan. Mint hatalmi faktor, használni akarod az eszközeidet, és mint hatalmi faktor, mindent meg akarsz tudni ezekrők az eszközökről. Az Illuminátusok a teória szerint a tudatkontroll és a trauma legkiemelkedőbb mesterei, jóllehet a "teória" kifejezés legitimitása fájó sebet hagyva szenved csorbát, mihelyst szembesülünk vele, hogy pl. Cathy O'Brian úgynevezett "Elnöki Modell" történetét - lásd : Trance-formation of America - nemhogy nem tagadja, hanem készséggel elismeri a CIA, mely, ne feledjük, az Illuminátus "teória" szerint : szintén Illuminátus front.

Cathy O'Brian rabszolga volt, az Illuminátusok rabszolgája. Gyermekkorától tervszerű, embertelen traumáknak tették őt ki azon megfontolásból, hogy optimális erőforrás váljék belőle meghatározott feladatok elvégzésére. A metodika középpontjában az úgynevezett trauma alapú tudatprogramozás - trauma based programming, avagy más néven : Monarch programming - áll, mely során olyan profán atrocitásoknak teszik ki az alanyt, hogy a domináns psziché összeroppan, és új valóságot inventál magának, melynek nem része már az elszenvedett kín. Egy disszociáció keletkezik, ám a traumatizált valósághoz a programozó tetszés szerinti hozzáférést biztosít egy úgynevezett "trigger", azaz "ravasz" tudatba való implementálásával, míg az alany által inventált, "meztelen" tudat felett tökéletes kontrollt élvez. E módszer révén rengeteg finomhangolt személyiség konstruálható egy testben, egy lélekben, egy tudatban, melyeket e technológia "alter"-eknek nevez.

Az Illuminátus programozók, akik felügyelik és végzik a rabszolga konstruálását, az alany gyermekkorától folyamatosan nyomon követik a várható progresszió főbb irányvonalait, így az alany előnyös és előnytelen tulajdonságainak, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelően optimalizálják az úgynevezett "rendszert." Minden Monarch rabszolga - "Monarch slave" - egy "rendszer", és egy-egy rendszerben legalább 1000 alter él. Ez a belépő szint. Bizonyos alterek tudnak egymásról, bizonyos alterek nem tudnak senki másról, csak magukról. Más alterek funkciója kifejezetten az, hogy értesítsék a programozókat - az alany saját testén keresztül, tóköbbaut I, Rony! - amennyiben  az alany bárminemű titkos engedetlenséget forgatna a fejében, míg megint más alterek éppen a kívánatos-, prím célfunkciók betöltését és maradéktalan teljesítését hivatottak megjeleníteni.

Az "átlagos" Illuminátus Monarch rabszolga - a "monarch" szó bővebb eredettörténetét lásd később, és majd a linkeknél - szuperhumanikus képességekkel és így elképesztő fizikai erővel bír, telis-tele van olyan extrákkal minthogy tíz percen keresztül halottnak tetteti magát, tetszés szerint változtatja teshőmérsékletét, avagy kontrollálja testében az adrenalin áramlását, stb. Mivel a nők fájdalomtűrő képessége magasabb a férfiakénál, az Illuminátus Monarch rabszolgák mintegy 75%-a nő.

Lehetetlenségnek hangzik? Képzeljünk el egy háborús helyzetet, ahol az elképesztő szexuális étvággyal bíró nő ÉPPEN az ellenséges csapatok admirálisával tölt el egy esős estét, és szerzi meg mintegy véletlenszerűen a várható hadműveletek taktikai kulcselemeit két - hm - sóhajtás között.

Egy hatalmi faktor bolond lesz leállni az ilyen "modellek" kifejlesztésével, amikor bármely pillanatban szükség mutatkozhat a bevetésükre. A merő szexuális étvágy kiaknázása a teória szerint ősi Illuminátus technika, bevett módszer, hogy kompromittáló felvételekkel tartanak sakkban küszöbszintű politikusokat. A Monarch szexrabszolganők hatékonyságáról pedig előzetesen legyen elég annyi, hogy mindegyikük rendelkezik "kitty", azaz "kismacska" alterrel, mely felszínre kerülésekor a nő praktikusan kiscicává változik, valamint mazochista alterrel is : ezek az alterek rendkívül intenzív verbális aggresszivitást mutatnak fel, ha nem bánnak velük roppant keményen. "Hát ez? Ez neked ütés, te szar kis szofti? Nem vagy igazi férfi, ha nem ütsz meg! Üss meg! Üss meg teljes erődből!" Mi másért is remeghetnők még egy degenerált, sértett férfipsziché?

A macska alterek kapcsán kapásból beugrik Madonna Express Yourself című nótájának videoklipje, ahol Madonna elefántcsont toronyban tartva/zárva tölti kedvét egy rendkívül gazdag úr gyanítható tulajdonlatában : a klip közepén Madonna is macskaként viselkedik, macskamód kapja fókuszba a tejcsistálacskát, majd tejet lefetyel, míg a valóságtestet bemérő Melós alfaparaszt végre-Valhallára megindul az elit által szabott keretek ellenében, tudván : a végén úgyis övé lesz a Nő.

Az alterek főtípusait és a vonatkozó programozási modulokat - ALFA, BETA, DELTA, GAMMA, stb. - szintén lásd a linkeknél, kimerítően.

Stanley Kubrick egy korábbi ajánlmánya, a Mechanikus Narancs sem szűkölködik a profán Illuminátus jegyekben. Az agymosás jelenet rémlik? Az ultraviolens protagonistából bárgyú-vigyorgó kezesbárány-hülyegyereket hajtogatnak, akit egész nyugodtan eszméletlenre csapkodhatsz két használt banánhéjjal és kezsöl akaratképzéssel. Azaz, Kubrick filmjében, semmi kétség : a Monarch tudatprogramozási technológia segítségével konstruálnak bárgyúhülyegyerek altert, és teszik azt meg a testet és viselkedést kontrolláló, domináns, governáló személyiségként.

Alant képkocka Stanley Kubrick Mechanikus Narancs című filmjéből, és szövegkivonat Fritz Springmeier Ten Sciences of the Illuminati, azaz az Illuminátusok Tíz Tudománya című könyvéből. A film kérdéses jelenete teljes egészében a Springmeier által leírt technológiát mutatja be. Nyolcadik Fejezet, a Testmanipuláció és a Programozás Tudománya :

Mielőtt még a nyilvánosság hallott volna róla hogy az agy féltekéi egymástól függetlenül is képesek működni, az Illuminátusok és MK Ultra programozók már hajtottak végre hasított elme - split brain - tudatprogramozást, két metódus segítségével :

1. valamelyik félteke kikapcsolása, és kizárólag a másik féltekével való kommunikáció, és

2. egymástól eltérő információ szimultán közvetítése mindkét féltekének.

Mindez gyakorta zajlik úgy, hogy az alanyt székhez kulcsolják, mindkét szemét nyitott pozícióba forszírozzák, majd mindkét szem számára egymástól eltérő képanyagot vetítenek le. Ez egyfajta hasított elmeprogramozást valósít meg. Nagysebességű képfolyamok kerülnek bemutatásra, és míg az egyik félteke horrorképeket receptál, addig a másik békés, családi élményeket. E két, intenzitásában és puszta hangulatában profánul eltérő stimulusfolyam a féltekéket egymástól tökéletesen független munkára kényszeríti, és ettől az áldozat őrültnek érzi magát. A tudat úgy érzi, szétszakítják. Az egyik félteke próbál disszociálni és nyomorúságos tapasztalaton megy keresztül, míg a másik éppen ennek ellenkezőjét éli meg, és kellemes benyomásokat receptál. A magassebességű képanyagokkal zajló hasított elme tudatprogramozás öt perces inkrementációkkal történik.

A front altereknek gyakorta mutatnak kellemes filmeket, hogy azt hihessék, egy tökéletes világban élnek, jó családi körülmények között. A jobb félteke sátáni alterei a bal szemen keresztül receptálhatnak horrorisztikus képfolyamokat. Az agy jobb féltekéje nem verbalizál jól, és ez egyik oka annak, hogy a Monarch rabszolgáknak gyakran vannak olyan érzéseik, melyek verbalizálására egész egyszerűen képtelenek.

Alant videó a Mechanikus Narancs - azaz, a Nap - megtekintése közben kocsányra kapható Illuminátus szimbolikáról.


Ám, a vonatkozó szimbólumgazdagság szintjén Madonna Express Yourself videója, de még Kubrick mértani eleganciával és precizitással pozicionált ajánlmányai is elmaradt semmipótlékok csupán Lady Gaga-hoz képest, akinek populáris perszónája között lassan nehezebb nem-Illuminátus szimbólumokat találni, mint : azokat. Az alábbi összeállítás a

Lady Gaga, The Illuminate Puppet

c. cikkre támaszkodik.

A Lady Gaga-t fürösztő Illuminátus szimbolika már annyira blatáns, hogy a szemlélő kénytelen elgondolkodni, nem valami beteg viccről van-e szó, hiszen az analízisre vállalkozónak más dolga nincs is, mint rámutatni a nyilvánvalóra. Lady Gaga egész perszónája, viselkedése egy magnifikáns tudatkontroll-tribute, kompozíciója robotikus, inkoherens, fókusza vagy ki tudja hol jár vagy nettó Lost in Space, és ennek nyomán a fiatal populáció körében is divatossá lesz robotikussá, inkoherenssé, semmibe révedővé válni. Lazaság lesz. Ja nem. Lazaság fog lenni.

De hogy érted azt, hogy "tudatkontroll", mikor Lady Gaga annyira tünci!

Érdemes a Wikipedia.org - on rákeresni a "project mk ultra" kulccszavakra. Alant eredetileg angol nyelvű kivonatok magyar tükörfordításai.

 from Wikipedia, the Free Encyclopedia :

A Project MK Ultra, avagy MKULTRA a CIA által titokban végzett, tudatkontrollra és kemikáliákkal való kihallgatási technikák kifejlesztésére irányuló program volt, melyet az Office of Scientific Intelligence - kb. Tudománys Hírszerzési Hivatal - irányított. A program az 1950-es évek elején indult, és legalábbis a hatvanas évek végéig tartott, az Amerikai Egyesült Államok civil lakosságából szortírozva kísérleti alanyokat. A nyilvánosságra került bizonyítékok szerint a projekt során számtalan, az alanyok tudta nélkül rajtuk alkalmazott kábítószer használatával és egyéb módszerek révén értek el különféle tudatállapotokat, és alterálták az agyfunkciókat.

 

A Projeckt MK Ultra először 1975-ben került a szélesebb nyilvánosság elé az Egyesült Államok Kongresszusa során, a Church-, és Rockefeller Bizottságok által végzett nyomozati akták átadását követően. A további nyomozati munkát megnehezítette, hogy Richard Helms CIA Direktor parancsára minden MK Ultra aktát megsemmisítettek 1973-ban. A Church és Rockefeller Bizottságok munkája így teljes egészében a projektben résztvevők beszámolóira és azokra az aktákra támaszkodhatott, melyek valamilyen úton-módon átvészelték Helms megsemmisítésükre vonatkozó parancsát.


Noha a CIA állítása szerint az MK Ultra típusú kísérletek abbamaradtak, a 14 évig hírszerzői szolgálatot teljesítő Victor Marchetti számos interjúban kifejti, hogy a CIA rutinszerűen folytat dezinformációs kampányokat, és a tudatkontroll kísérleteket az amerikai hírszerzés nem rekesztette be. Egy 1977-ben készült interjúban Marchetti egyenesen egy "cover story" - nak, azaz : kb. "vetítésnek" minősíti a CIA azon állítását, miszerint inaktív az MK Ultra projekt.

Mint már érintettük, a Project Monarch kifejezetten az MK Ultra tudatprogramozás azon típusa, mely oly violens traumáknak teszi ki az alanyt, hogy a tudatban disszociáció keletkezik. A Monarch programozás homlokterében többek között azon érdeklődés áll(t), vajon lehetséges-e a tudásanyag genetikai alapú továbbörökítése, akár a Monarch Pillangó esetében. A Monarch Pillangó generációról generációra TUDJA eredethelyét, nem kell neki "megmutatni". A Pillangó szimbolika az Átalakulásra. Új életélmény friss formája slisszan az ég felé színes-repülős perspektívák dícséretéül. Trauma. Új személyiség nyers formája bukkan felszínre a programozó megelégedésére egész sor perspektíva dícséretéül, melyek mind a megbízók hatékonyságát biztosíthatnók.

A reedukáció során - azaz egy új személyiség felépítésekor - az alanyokat különféle vizuális stimulusoknak, szimbólumoknak teszik ki, melyeket aztán a már említett "ravasz"-ként alkalmazhatnak. Az Óz a Csodák Csodája és számos Disney rajzfilm is tele van ilyen szimbólumokkal és ravaszokkal, de még a Star Wars és az Alien mozik is kedvelt ravasz-gyűjtemények, szintén lásd a linkek között. A Monarch Pillangó képére és hasonlatosságára formált személyiség kedvére való lehet annak, aki tudja, úgyis azt nézed és hallgatod majd, amit ő szeretne. És itt van, hogy miért : mert más nincs is. Más nincs is? A dobozból kijutni AKKOR biztosan nem lehet, ha fel sem VETŐDIK hogy ki KÉNE, végtére is a doboz falaira szép képeket festettek, sőt a tévé is mutat valamit.

Nézem is kicsit magamnak neked.

Lady Gaga puszta neve a bájosan retardált és retardáltan bájos kórtörténeti gyanúval ekvivalens. A "gaga" szó egyrészt talán a legkönnyebben kiejthető angol szó, a felcseperedésnek indult alig-kisdedek buzgón hangoztatják is. Gügyögés, ugyebár.

Lady Gaga. Gügyögő Hölgy. Gügye Hölgy.

A szó még tágabb vonatkozásai viszont olyan elme-, és hangulatállapotok jelentéstartalmának fedését is remekül kiszolgálják, melyek kéz a kézben járnak egy tudatkontroll áldozat inherens attribútumaival.

"gaga", a thesaurus -ról :

  • Given to lighthearted silliness: empty-headed, featherbrained, flighty, frivolous, frothy, giddy, harebrained, lighthearted, scatterbrained, silly. Slang birdbrained, dizzy.
  • Afflicted with or exhibiting irrationality and mental unsoundness: brainsick, crazy, daft, demented, disordered, distraught, dotty, insane, lunatic, mad, maniac, maniacal, mentally ill, moonstruck, off, touched, unbalanced, unsound, wrong.

A fenti jellemzők mind-mind inkoherens, bohókás, csapongó, bizonytalan, elszállt, szétszórt, beszedált stb. hangulati-, és elmeállapotokat jelentenek, sőt akadnak közöttük egészen szélsőséges jelzők is, mint pl. az "insane" és a "demented", azaz "őrült", és a "demencia" befejezett állapota.

Lady Gaga popkultúrális vállalása tehát annak deklarálása, hogy : "Hölgy vagyok, akinek üres a feje. Ez a fej bármiféle szutyokkal megtölthető, amit csak kívánsz! Imitáljatok engem, szép, fiatal emberek!" Ez az üres fej, mint vizsgáltuk, ténylegesen elérhető a tudatkontroll során megvalósított disszociáció útján.

Lady Gaga nem is tagagadja, - köszönöm szépen, köszönöm szépen - hogy nevét a Queen együttes Radio Gaga című nótája és klipje is inspirálta. Ez a klip számos jelenetet tartalmaz Fritz Lang Metropolis című, 1927-es sci-fijéből. A történetszövet egyik markáns szála a munkásosztály soraiból kiválasztott nő sorsfordulását láttatja, kinek az elit által rátestált funkciója egy robotnő életrekeltése e hús-vér nő életenergiájának révén. A transzformáció eléréséhez a tudomány és a fekete mágia mixtúráját alkalmazzák a lelkes hobbysták.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"- What the fuck!? This AIN'T the Louise Brooks!"

Képkocka a Metropolis című filmből. Figyeljük meg a háttérben látható pentagramot, mely eredetileg kereskedők szimbóluma volt, deklarálandó felkészültségüket, hogy a világ bármely pontjáról képesek eljutni bármely égtáj felé. A szimbólumhoz a későbbiek során fekete okkultisták társították hozzá a Baphomet alakot, és mint ilyen, a pentagram a fekete mágia és Illuminátusok legkedveltebb szimbólumává vált.

Kapcsolódó képkocka Stanley Kubrick Tágra Zárt Szemek című filmjéből :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notifikáljuk, hogy a háttérben látható "karácsonyi" virágdíszítések fejeit pentagramok alkotják. Bal oldalon Alice, (Csodaországból?) jobb oldalon egy magyar származású alighanem-Illuminátus, akit Kubrick a történelem egyik leghírhedtebb fekete okkultistájáról nevezett el.

BONUS : érdekesség, hogy a Tágra Zárt Szemek már elkészült-, számos jelenetében Harvey Keitel is szerepelt. Keitel karaktere egy ponton Alice - Nicole Kidman - mögött végez önkielégítést, ám, lévén vérbeli metodista színész, Keitel a jelenet felvételekor a holmiféle semmiembernek járó szimulált pokethoki helyett szubsztanciális proteinfröccsel dícsérte az akkori Mrs. Cruise aranyhaj zuhatagának selymes folyásit. Ó, és ó.

Nicole Kidman és Tom Cruise a felvett jelenetet követően egyemberként járultak a direktor elébe, és kerek perec közölték Kubrick-kal :

"Keitel, or us." azaz : "Keitel, vagy mi."

Kubrick kénytelen-kelletlen kirúgta Harvey Keitelt a projektből.

Forrás : The Eyes Wide Shut hair legend

Mielőtt még visszakanyarodnánk a Lady Gaga jelenség Illuminátus vonatkozásainak vizsgálatához, érdemes megjegyezni, hogy Fritz Lang Metropolisa roppant harmonikusan rímel az itt vizsgált témára : a filmben a kormányzó, döntéshozó elit szó szerint is a fenti régiókban regnál, míg a munkásosztály - egy árnyékpopuláció - a föld alatt munkálkodik azon, hogy az elit luxusélménye kifogástalan és zavartalan legyen. Utolsó kis vonatkozó kitekintés gyanánt, érdemes rákeresni az "underground military bases in america" kulcsszavakra, és elgondolkodni, miért vannak föld alatti katonai bázisok szerte az Egyesült Államokban.

A Metropolis robotnője prófétikus metafora lehet a tudatkontrollra, hiszen az így konstruált, szórakoztatóipari eszközkreatúra missziójává az elit a munkásosztály szórakoztatását - szinoníma : éberségének korrumpálását, igényszintjének kalibrálását - jelöli meg.

Madonna, Kylie Minogue mellett számos más profi szórakoztató öltötte már magára a Metropolis robotnőjének hasonlatosságát, - a képen éppen Beyonce a lelkes copycat fembot - mely filmtest egyébiránt rendkívüli jelentőségűnek tűnik az okkult olvasatában. Lady Gaga, mint a kontemporális kultúra prím robotnője, csupán folytatja e tradíciót, sőt extremitásokig is elviszi.

 

Lady Gaga logója. Notifikáljuk a szuggeszciókat : az agymosás annyira faszagányosan sikeredett, hogy gyakorlatilag már nem is mutatkozik semmiféle szükség holmiféle folytonos nyűgöt, bosszúságot, vesződséget jelentő asszetekre mint a fej, melyben születhetnők önálló törekvés és Oly Szent Akarat.

Észlelendő az alak genitáliájáig hasító, az egész nőtestet kettészelő villám, mely egyfelől a piramis szimbólum lelkes-játékos egyvelegeként hecceli retináinkat, ám emellett a zeuszi elektromos töltés utalhatnók arra is, hogy egy felsőbb, irányító Akarat keltette életre ezt a Bábút, hogy neked is legyen valami, amiben gyönyörködhetsz. Itt van neked a Gaga. Játsszál, hülyegyerekem. 

Mindent Látó Szem szimbolika

Hórusz Szeme alapvető jelentőségű okkult szimbólum, a tucatnapokra gyakorolt hatása kapcsán pedig elegendő lehet arra emlékeztetni magunkat, hogy e Mindent Látó Szem reánk "mosolyog" majd saját tenyerünkből is, amint beléptünk a pénz birodalmába : Hórusz Szeme ugyanis ott virít az amerikai egydolláros fenekén, lásd e cikk indítóképét. Ha bal kezembe veszem - nem azt ám, kis pervik - akkor tenyeremen lebzsel e szem, és a valóság szövete máris új szimbólum megjelenítésével tölti kedvét.

Fatima Szeme, azaz a Gonosz Szeme :

 

 

 

 

 

 

 

Aki követi Lady Gaga munkásságát, bizonyára felfigyelt rá, hogy az előadó kiemelt gyakorisággal rejti el a bal szemét. Míg egyesek számára ez a gesztus puszta jópofa allűrként kerülhet regisztrálásra, a szemrejtegetés - általában a balé - valójában egyike a legalapvetőbb okkult motorikus gesztusoknak, mely a Beavatottság tényét szignózza a környező kollaboránsok felé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Íme Gúdold Baphomet és Lady Gaga, a Fangörl :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lady Gaga jelenség eszközkészletéből úgy szóródik reánk az ezoterikus és okkult szimbolika, mintha Baphomet mérné dézsából. E szimbolika mély, sőt egyes vélemények szerint sok esetben spirituális is, ám Lady Gaga dalai mégis olyan viselkedésminták felöltésére invitálnak, melyek szerint bőven elegendő, ha valaki táncol. E gondolati-, és az ösztönélmény szintjén is jelentkező felszínesség szöges ellentétben áll az alkalmazott szimbólumrendszer folytonos használata mögött sejtetett (??) finomvonalú üzenetekkel. Lady Gaga ilyen formán egy látszólagos Fame Monster, egy Hírnévszörny, ki mindent hajlandó megtenni hogy világraszóló popcsillag lehessen, beleértve ebbe az elit szimbólumrendszereinek és háttérmódszereinek kezsölben pozicionált szemléztetését. Míg tömegek imitálják Lady Gaga gesztusait és viselkedését, ugyanezen tömegek a szimbólumok erdejeinek ősképeiben gyönyörködve alszanak el ma is.

BONUS! videoanyag a CIA által konduktált MK Ultra elmeprogramozás hajnaláról :

Linkek :

The 13 Illuminati Bloodlines

Interjú egy Monarch programozóval

Monarch programozástípusok és gyakori Ravaszok

Elsőrangú mélyelemzés az Eyes Wide Shut Illuminátus szimbolikájáról

Conspiracy Theory. Összeesküvés Elmélet. De lehet-e elmélet az, ami igaz?

You will kindly remove your blindfold.

 

 

 

 

11 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://mediaplayer.blog.hu/api/trackback/id/tr192292061

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

virtualdog 2011.07.12. 14:53:26

Tetszik ez a cikk.

Most olvasom a TechGnosis című nagyon érdekes könyvet. Rímeket találok a valóságban.

GyZ · http://mediaplayer.blog.hu 2011.07.13. 15:24:34

"Do you think there are things we can't see?"

"I believe there are things we can't see - until we start looking for them."

- Phantasmagoria 2 : a Puzzle of Flesh

trilla 2011.11.29. 18:05:42

Szórakoztató, ahogy írsz, és dicséretreméltó, hogy ennyi mindent összeszedtél egyetlen írásba. Olyasmiket, amihez a fél internetet ki kell mazsolázni egyébként, és csak úgy talál rá az ember. Köszi.

GyZ · http://mediaplayer.blog.hu 2011.12.04. 21:59:50

@trilla :
Szívesen,örülök hogy hasznosnak találtad.

GyZ · http://mediaplayer.blog.hu 2011.12.04. 22:17:33

Bocs a szabotőrszóközért. Megint.

Meluzina 2012.10.26. 22:28:56

Ez igen jó cikk, alapos. Én egészen meg voltam döbbenve, mikor először olvastam erről, Drábik cikkében.
Egyzserűen döbbenetes, amit Disney-rőkl ír. Azelőtt sem tetszett a stílusa, de most már pláne más szemmel nézek rá.
Csak azzal nem értek egyet, hogy a nők fájdalomtűrő képessége magasabb. Ez kicsit olyan feminista:-) Pedig én is nő vagyok. Plusz, kinek minél magasabb a fájdalomtűrő képessége, annál nehezebb traumának kitenni.

Richard Rohac 2013.03.05. 12:58:40

Borzaszto hogy ilyen horrorisztikus vilagba szulettunk.

GyZ · http://mediaplayer.blog.hu 2013.03.23. 15:58:31

@Richard Rohac: a horror a Győzike. Az Illuminátusok kezesbárányok a Győzike-fenyegetéshez képest.

GyZ · http://mediaplayer.blog.hu 2013.03.23. 16:00:44

@Meluzina: én nem vagyok nő, csak fan. De hogy a nők fájdalomtűrő képessége nagyobb, az egy tudományos tény. Szülés, ilyesmi?

Meluzina 2013.03.23. 19:10:56

Hát azért az sem semmi, amin régen a katonák keresztülmentek (fogolytáborok stb., meg az indián Naptáncot ne is említsük) Szülni meg én is szültem, meg is lettem dícsérve, hogy nem ordítottam, mert a többiek bizony igen. És a fogorvosnál sem kérek érzéstelenítést, de az apukám, és a férjem sem. Szóval a fájdalomtűrés szerintem nem a nemeken, hanem egyéneken múlik. Egyébként ez a nemek egymás ellen fordítása és tulajdonságaik felcserélése az illuminátusoktól ered.
süti beállítások módosítása